Δημιουργώντας ευκαιρίες για την ανάπτυξη μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η δημιουργία ευκαιριών για την ανάπτυξη μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης περιλαμβάνει διάφορα βήματα, όπως:

Προσδιορισμός κοινωνικής ανάγκης: Ξεκινήστε εντοπίζοντας μια κοινωνική ανάγκη ή πρόβλημα στην κοινότητά σας που θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί από μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση. Αυτό μπορεί να είναι οτιδήποτε από την παροχή οικονομικά προσιτή στέγαση, τη δημιουργία θέσεων εργασίας για περιθωριοποιημένες κοινότητες ή την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων.

Χτίζοντας μια ομάδα: Μόλις προσδιορίσετε την κοινωνική ανάγκη, συγκεντρώστε μια ομάδα ατόμων με ομοϊδεάτες που μοιράζονται το όραμα και το πάθος σας για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Αυτή η ομάδα θα μπορούσε να περιλαμβάνει άτομα με επιχειρηματική εμπειρία, ηγέτες κοινότητας και άτομα από την κοινότητα-στόχο που ελπίζετε να εξυπηρετήσετε.

Διεξαγωγή έρευνας αγοράς: Πραγματοποιήστε έρευνα αγοράς για να διαπιστώσετε εάν υπάρχει ζήτηση για την προτεινόμενη συνεταιριστική σας επιχείρηση. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη διεξαγωγή ερευνών, τις ομάδες εστίασης και την ανάλυση των τάσεων της αγοράς.

Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου: Αναπτύξτε ένα επιχειρηματικό σχέδιο που περιγράφει την αποστολή, τους σκοπούς και τους στόχους της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης. Αυτό το σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει οικονομικές προβλέψεις, στρατηγικές μάρκετινγκ και επιχειρησιακά σχέδια.

Λήψη χρηματοδότησης: Εξασφάλιση χρηματοδότησης για τη συνεταιριστική επιχείρηση μέσω επιχορηγήσεων, δανείων και άλλων πηγών κεφαλαίου. Μπορείτε επίσης να εξετάσετε το ενδεχόμενο crowdfunding ή να αναζητήσετε επενδύσεις από κοινωνικά υπεύθυνους επενδυτές.

Έναρξη της επιχείρησης: Μόλις εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση, ξεκινήστε τη συνεταιριστική επιχείρηση και ξεκινήστε το μάρκετινγκ στην κοινότητα-στόχο. Εργαστείτε για τη δημιουργία συνεργασιών και σχέσεων με άλλους οργανισμούς και επιχειρήσεις στην κοινότητα για να αυξήσετε την προβολή και τη βιωσιμότητα.

Παρακολούθηση και αξιολόγηση: Συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση της απόδοσης της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης για να διασφαλιστεί ότι επιτυγχάνει τους σκοπούς και τους στόχους της. Χρησιμοποιήστε αυτές τις πληροφορίες για να κάνετε τις απαραίτητες προσαρμογές και να σχεδιάσετε τη μελλοντική ανάπτυξη και επιτυχία.