Δημιουργώντας ευκαιρίες προϋποθέσεις και διαδικασίες για την ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία (Κ.Αλ.Ο.) είναι μια μορφή οικονομικής δραστηριότητας που δίνει προτεραιότητα στους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους έναντι των καθαρά οικονομικών. Οι οργανισμοί Κ.Αλ.Ο. είναι συχνά συνεταιρισμοί, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί ή άλλοι κοινοτικοί οργανισμοί που ανήκουν και διευθύνονται από τα μέλη τους.

Για την προώθηση της ανάπτυξης της Κ.Αλ.Ο. στην Ελλάδα, ακολουθούν ορισμένα βήματα που θα μπορούσαν να γίνουν:

Παροχή νομικής αναγνώρισης: Η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να παράσχει νομική αναγνώριση στους οργανισμούς της Κ.Αλ.Ο. και να δημιουργήσει ένα νομικό πλαίσιο που να υποστηρίζει την ανάπτυξή τους.

Πρόσβαση στη χρηματοδότηση: Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη των οργανισμών Κ.Αλ.Ο.. Η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να δημιουργήσει οικονομικούς μηχανισμούς που να παρέχουν οικονομικά προσιτές και προσβάσιμες πιστώσεις στους οργανισμούς της Κ.Αλ.Ο.

Υποστήριξη για την επιχειρηματικότητα: Η κυβέρνηση θα μπορούσε να παράσχει εκπαίδευση και υποστήριξη σε άτομα που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν οργανισμούς Κ.Αλ.Ο.. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει επιχειρηματικό σχεδιασμό, μάρκετινγκ και οικονομική διαχείριση.

Πολιτικές δημοσίων συμβάσεων: Η ελληνική κυβέρνηση θα μπορούσε να δημιουργήσει πολιτικές δημοσίων συμβάσεων που να προτιμούν τους οργανισμούς Κ.Αλ.Ο, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση και οι κοινωνικές υπηρεσίες.

Δικτύωση και συνεργασία: Η κυβέρνηση θα μπορούσε να διευκολύνει τη δικτύωση και τη συνεργασία μεταξύ οργανισμών Κ.Αλ.Ο., καθώς και μεταξύ οργανισμών Κ.Αλ.Ο. και βασικών επιχειρήσεων.

Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση: Η κυβέρνηση θα μπορούσε να δημιουργήσει εκπαιδευτικά προγράμματα και εκστρατείες ευαισθητοποίησης που προωθούν τη Κ.Αλ.Ο. και τα οφέλη της.

Έρευνα και αξιολόγηση: Η κυβέρνηση θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει την έρευνα και την αξιολόγηση των οργανισμών Κ.Αλ.Ο. και των επιπτώσεών τους, για να βοηθήσει στη βελτίωση της πολιτικής και στα μέτρα στήριξης.

Λαμβάνοντας αυτά τα βήματα, η ελληνική κυβέρνηση θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για την ανάπτυξη της Κ.Αλ.Ο, το οποίο θα μπορούσε με τη σειρά του να συμβάλει στη βιώσιμη και δίκαιη οικονομική ανάπτυξη της χώρας.