Δημοσίευση του νόμου 4782/21 Διάρθρωση και υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Σε εφαρμογή του παρακάτω άρθρου 229 Διάρθρωση και υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. – Τροποποίηση του άρθρου 87 του ν. 4635/2019 και καθώς λαμβάνουμε αρκετά μηνύματα από διάφορες ΚοινΣΕπ ότι τους ζητούν να κάνουν εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ στάλθηκε σχετικό ερώτημα στο Μητρώο ΚΑλΟ για την έκδοση ενημερωτικής εγκυκλίου για την εφαρμογή του νόμου και την ενημέρωση των κατά τόπους ΔΟΥ.

Αν και εσείς αντιμετωπίζετε  σχετικά προβλήματα παρακαλούμε να μας ενημερώσετε από την φόρμα επικοινωνίας εδώ .

2. Οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. (εφεξής Υ.Γ.Ε.ΜΗ.) διακρίνονται ως εξής:

αα. Ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Τα κατά περίπτωση αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ορίζονται ως Ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των εταιρειών που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4548/2018 (Α’ 104). Οι εν λόγω Υπηρεσίες είναι αποκλειστικά αρμόδιες για την καταχώριση και δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. όλων των πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων, που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία απαιτούν εμπορική δημοσιότητα, συμπεριλαμβανομένων όσων προβλέπονται κατωτέρω στην παρ. 3 του παρόντος.

αβ. Ειδικές Υ.Γ.Ε.Μ.Η. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Τα κατά περίπτωση αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, ορίζονται ως ειδικές Υ.Γ.Ε.Μ.Η. των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και των Συνεταιρισμών Εργαζομένων που συστήνονται κατά τον ν. 4430/2016 (Α’ 205), καθώς και των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης που συστήνονται κατά τον ν. 2716/1999 (Α’ 96). Οι εν λόγω Υπηρεσίες είναι αποκλειστικά αρμόδιες για την καταχώριση και δημοσίευση στο Γ.Ε.Μ.Η. όλων των πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία απαιτούν εμπορική δημοσιότητα, συμπεριλαμβανομένων όσων προβλέπονται κατωτέρω στην παρ. 3.

Οι υπόχρεοι εγγραφής, το Μητρώο των οποίων τηρείται στις Ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων απαλλάσσονται από την καταβολή των ανταποδοτικών τελών της παρ. 1 του άρθρου 113.


Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab