Δημοσίευση των εφαρμοστικών διατάξεων για τον νόμο 4430/2016 περί Κοινωνικής Οικονομίας


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Μετά την ψήφιση του νέου νόμου 4430/2016 για την κοινωνική οικονομία έχουν επέλθει μερικές αλλαγές όσον άφορα το καταστατικό σύστασης και σε διάφορα άλλα συνοδευτικά έγγραφα όπως επίσης και στο ηλεκτρονικό μητρώο.

Οι διαφορές ανάμεσα στον παλαιό νόμο και στον νέο είναι οι παρακάτω που αναμένεται να επηρεάσουν τόσο το καταστατικό όσο και τα συνοδευτικά του έγγραφα όπως θα δούμε και στην συνέχεια

1) Ο νέος νόμος έχει πλέον δυο διακριτές κατηγορίες μια της ένταξης ευάλωτων ομάδων και μια κοινωνικού και συλλογικού σκοπού και έτσι είναι πιο ξεκάθαρη η κατηγοριοποίηση.
2) Μια νέα κατηγορία υπάρχει που είναι ο συνεταιρισμός εργαζομένων που στην ουσία είναι η σύμπραξη επαγγελματιών κάτω από ένα άλλο επαγγελματικό ΑΦΜ και οι οποίοι ασφαλίζονται υποχρεωτικά από την πρώτη στιγμή στον ΟΑΕΕ η στο επαγγελματικό σωματείο που ανήκουν (μηχανικοί κ.α.).
4) Δίνει απαλλαγή από την καταβολή τέλους επιτηδεύματος για τα 5 πρώτα χρονιά και μετά το τέλος διαμορφώνεται σε 500 ευρώ.
5) Η συμμετοχή των ευάλωτων ομάδων μειώθηκε σε ποσοστό και πλέον πρέπει να είναι τουλάχιστον 30% .
6) Οι 5μελης ΚοινΣΕπ μπορούν πλέον να έχουν διαχειριστή αντί διοικούσας επιτροπής με απόφαση της γενικής συνέλευσης τους.
7) Το ποσοστό εργαζομένων μη μελών έναντι μελών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40%.
8) Κατά την αποχώρηση ένα μέλος λαμβάνει πίσω την συνεταιριστική μερίδα που έχει καταβάλει με την τρέχουσα τιμή που έχει διαμορφωθεί και με ανώτατο όριο έως 3 φορές της αρχικής της αξίας.
9) Μπορεί ένα μέλος να μετέχει σε άλλη ΚοινΣΕπ αρκεί να έχει διαφορετική δραστηριότητα

Οι αλλαγές λοιπόν είναι οι παρακάτω στο καταστατικό σύστασης σύμφωνα με τον νέο νόμο

 • Υπεύθυνη δήλωση νόμου 1599/86 για τις ΚοινΣΕπ Ένταξης
  β) τουλάχιστον το 30% των εργαζομένων στην επιχείρηση θα προέρχεται από τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 40430/2016
 • ΑΡΘΡΟ 3ο ΣΚΟΠΟΣ (Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας)
  2. Ειδικότερα, σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης, η παροχή υπηρεσιών κοινωνικού – προνοιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού όπως οι ηλικιωμένοι, τα βρέφη, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις.
 • ΑΡΘΡΟ 5ο ΜΕΛΗ
  3. Δεν μπορούν να γίνουν μέλη του Συνεταιρισμού νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία μετέχουν σε άλλη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, η οποία έχει την ίδια δραστηριότητα.
 • ΑΡΘΡΟ 7ο ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
  3. Στο μέλος που αποχωρεί επιστρέφεται εντός τριών (3) μηνών από την έγκριση του ισολογισμού ή της οικονομικής κατάστασης αποτελεσμάτων της χρήσης μέσα στην οποία δηλώθηκε η αποχώρηση η αξία της συνεταιριστικής του μερίδας, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης περί έγκρισης της αποχώρησης. Αν η ανωτέρω αξία της συνεταιριστικής μερίδας του αποχωρούντος υπερβαίνει την αξία του ποσού που καταβλήθηκε για την απόκτησή της, ως ανώτερο όριο επιστροφής ορίζεται το τριπλάσιο της αρχικής αξίας της μερίδας.
 • ΑΡΘΡΟ 8ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
  2) Για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η Κοιν.Σ.Επ. με την περιουσία της. Ειδικά, για τις υποχρεώσεις προς το Δημόσιο ο διαχειριστής ή ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής της ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολοκλήρον με την Κοιν.Σ.Επ. για τις οφειλές της προς το Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4321/2015 (Α’ 32), το άρθρο 115 του Ν. 2238/1994 (Α’151) και το άρθρο 4 του Ν. 2556/1997 (Α’ 270) και διατηρεί δικαίωμα αναγωγής κατά των λοιπών μελών της Κοιν.Σ.Επ. Γ ια τις οφειλές προς το Δημόσιο διατηρεί δικαίωμα αναγωγής κατά των λοιπών μελών της Κοιν.Σ.Επ., τα οποία για τις οφειλές του προηγούμενου εδαφίου, ευθύνονται έναντί του απεριόριστα και εις ολόκληρον.
 • ΑΡΘΡΟ 11ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ
  1. Κάθε μέλος εγγράφεται τουλάχιστον με μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα το ύψος της οποίας ορίζεται δια του παρόντος σε εκατό ευρώ (100€).
 • ΑΡΘΡΟ 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  5. Αν η Κοιν.Σ.Επ. έχει μόνο πέντε (5) μέλη, αντί Διοικούσας Επιτροπής, τα μέλη μπορεί να εκλέξουν διαχειριστή, ο οποίος αναλαμβάνει όλες τις αρμοδιότητες της Διοικούσας Επιτροπής.

Ήδη έχει αποσταλεί στο Εθνικό τυπογραφείο η εγκύκλιος με τις εφαρμοστικές διατάξεις και άλλες λεπτομέρειες σχετικές και εντός της εβδομάδας θα δημοσιευθούν και θα εφαρμοστούν άμεσα. Παρακολουθήτε λοιπόν την σελίδα μας για την άμεση και έγκυρη σας ενημέρωση διαλέγοντας από το τέλος αριστερά τον τρόπο και την συχνότητα ενημέρωσης η στείλτε μας μήνυμα από την φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε αμέσως μετά η καλέστε μας σε ένα από τα τηλέφωνα που θα βρείτε στην συνέχεια για κάθε σας απορία η βοήθεια στην σύσταση της ΚοινΣΕπ σας.

[bestwebsoft_contact_form]

Φίσκιλης Άγγελος
6931025400 – Wind
6956695666 – Vodafone