Διαβάστε την Διαδικασία ένταξης των ΚοινΣΕπ του ν 4019/2011 στο νέο Μητρώο


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Σας παραθέτουμε την διαδικασία και άλλες χρήσιμες οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσετε προκειμένου να ενταχθει η ΚοινΣΕπ στον νέο νόμο σύμφωνα με την υπουργική απόφαση όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενο μας κείμενο. Η καταληκτική ημερομηνία είναι η 30/06/2017.

Αν θέλετε βοήθεια στην τροποποίηση του καταστατικού σας και την ετοιμασία των απαραίτητων εγγράφων ελάτε σε επαφή μαζί μας από την φόρμα επικοινωνίας η στα τηλέφωνα που θα βρείτε στο τέλος του άρθρου.

  • Απόφαση Γενικής Συνέλευσης περί τροποποίησης του καταστατικού με υπογραφές από όλα τα μέλη
  • Σύνταξη του Νέου Καταστατικού με αντιγραφή των βασικών στοιχείων (στοιχεία μελών, διακριτικός τίτλος, έδρα, δραστηρίοτητες, συνεταιριστική μερίδα, θητεία διοικούσας επιτροπής)
  • Φυσική υποβολή με αίτηση τροποποίησης καταστατικού.

Αυτά τα τρία έγγραφα θα πρέπει να σταλούν με συστημένη επιστολή η Courier στην διεύθυνση

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Συνοχής
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Σταδίου 29, ΤΚ 10110, Αθήνα, 1ος όροφος, 105 γραφείο

Μεγάλη προσοχή στο είδος καταστατικού μόνο για τις ΚοινΣΕπ Ένταξης στο πιο από τα 2 θα χρησιμοποιήσουν ανά κατηγορία ευάλωτων ομάδων η ειδικών ομάδων

Βρείτε εδώ όλα τα νέα έγγραφα (καταστατικά και αιτήσεις)

Η καταληκτική ημερομηνία είναι η 30/06/2017

Ως «ειδικές» ορίζονται οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού οι οποίες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ως προς την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας, από οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά αίτια. Σε αυτές ανήκουν:

α) τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας,
β) τα θύματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων,
γ) οι άστεγοι,
δ) τα άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας,
ε) οι οικονομικοί μετανάστες,
στ) οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο, για όσο εκκρεμεί η εξέταση του αιτήματος χορήγησης ασύλου,
ζ) οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών,
η) τα άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, (Ρομά)
θ) οι μακροχρόνια άνεργοι έως είκοσι πέντε ετών και άνω των πενήντα ετών.

Ως «ευάλωτες» ορίζονται οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού που η ένταξή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή εμποδίζεται από σωματικά και ψυχικά αίτια ή λόγω παραβατικής συμπεριφοράς. Σε αυτές ανήκουν:

α) τα άτομα με αναπηρία οποιασδήποτε μορφής (σωματική, ψυχική, νοητική, αισθητηριακή),
β) τα άτομα με προβλήματα εξάρτησης από ουσίες ή τα απεξαρτημένα άτομα,
γ) οι ανήλικοι με παραβατική συμπεριφορά, οι φυλακισμένοι/ες και αποφυλακισμένοι/ες.

Στην ιστοσελίδα του Μητρώου (δείτε εδώ) μπορείτε να βρείτε την Υπουργική Απόφαση καθώς και αιτήσεις, πρότυπα Καταστατικά, υπεύθυνες δηλώσεις και χρήσιμο πληροφοριακό υλικό.

 Επισημαίνουμε ότι σε πρώτη φάση η υποβολή αιτήσεων και η έκδοση βεβαιώσεων θα γίνεται σε έντυπη μορφή (αυτοπροσώπως ή με ταχυδρομείο) σύμφωνα με το άρθρο 31 της Υ.Α, ενώ συγκεκριμένες αιτήσεις (μεταβολών, σύνθεσης Διοικούσας κ.α) μπορούν να υποβληθούν μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης ΑΠΛΟ (www.aplo.yeka.gr).

Με την επανέναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Μητρώου θα ξεκινήσει και η ηλεκτρονική υποβολή όλων των τύπων αιτήσεων και η έκδοση βεβαιώσεων. Θα υπάρξει σχετική ενημέρωση από τον ιστότοπο του υπουργείου εργασίας.

[bestwebsoft_contact_form]

Φίσκιλης Άγγελος
69310.25400 – Wind
6956.6956.66 – Vodafone