Διαγνωστική Μελέτη για την Κοινωνική Οικονομία στην Δυτική Αττική


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής (Δήμοι Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μεγαρέων, Μάνδρας- Ειδυλλίας, Φυλής) χαρακτηρίζεται από ένα παράδοξο: Αν και παρατηρούνται σημαντικές και οξυμμένες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες, αποβιομηχάνιση και αποσάθρωση του παραγωγικού ιστού της σε τοπικό επίπεδο, η επίσημη κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία είναι καχεκτική και χωρίς στήριξη για την προώθηση και ανάπτυξή της. (κατεβάστε την μελέτη)

Σημαντικά προβλήματα βιώσιμης ανάπτυξης στο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και παραγωγικό πεδίο σε συνδυασμό με την ύπαρξη τραγικού ποσοστού ανεργίας και χωρικής συγκέντρωσης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, υπονομεύουν την κοινωνική συνοχή και εγκλωβίζουν το δυναμικό της περιοχής είτε στην προνοιακή εξάρτηση είτε σε οικονομικές δραστηριότητες στην άτυπη οικονομία με αρνητικές συνέπειες.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο (ν.4430/2016) για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, η προβλεπόμενη στήριξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας μέσω του ΠΕΠ Αττικής και η λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Στήριξης αναδεικνύουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον τόσο για την ενίσχυση των ήδη υφιστάμενων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας όσο και για τη δημιουργία και ανάπτυξη νέων φορέων.

Η υφιστάμενη κατάσταση στη Δυτική Αττική καταγράφει μια ιδιαίτερα αχεκτική ανάπτυξη των επίσημων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας σε επίσημο επίπεδο (εγγεγραμμένοι στο Μητρώο) ενώ την ίδια στιγμή δραστηριοποιούνται εν δυνάμει φορείς στην ευρύτερη κοινωνική οικονομία που θα μπορούσαν να αναπτύξουν δράσεις ΚΑΛΟ ή να στηρίξουν μέλη τους για νέες δράσεις ΚΑΛΟ.

Φαίνεται, επίσης, ότι τόσο η έννοια όσο και το θεσμικό πλαίσιο και οι παρεχόμενες δυνατότητες της ΚΑΛΟ είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστες στην τοπική κοινωνία και τους οργανωμένους φορείς της, ιδιαίτερα μεταξύ των ευάλωτων, ευπαθών, ειδικών και περιθωριοποιημένων πληθυσμιακών ομάδων με εξαίρεση πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις συνεταιρισμών στον αγροτικό τομέα και οργανώσεων στο πεδίο των ΑΜΕΑ.

Η διάχυση της ΚΑΛΟ στην τοπική κοινωνία και η στήριξη των ενδιαφερόμενων για την συμμετοχή τους σε συνεργατικές προσπάθειες ΚΑΛΟ προϋποθέτει συστηματική ενασχόληση (από την διάγνωση αναγκών μέχρι τη στήριξη λειτουργίας) σε υπο-περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Προς τούτο απαιτείται μια Δομή Στήριξης της ΚΑΛΟ στη Δυτική Αττική (είτε ως αποκεντρωμένης δομής του Περιφερειακού Μηχανισμού Στήριξης ΚΑΛΟ Αττικής είτε ως αυτοτελούς τοπικής δομής) που θα αποτελέσει και το κέντρο αναφοράς και οριζόντιας δικτύωσης για τα θέματα ΚΑΛΟ στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής.

Η λειτουργία της δομής αυτής απαιτεί και ένα τοπικά προσαρμοσμένο σχέδιο δράσης με σκοπό την αξιοποίηση όλων των θεσμικών δυνατοτήτων στήριξης των φορέων ΚΑΛΟ (όπως ΠΕΠ Αττικής, Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, Ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα, Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Προγράμματα στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης).