Πλοήγηση στις Διαδικασίες απόκτησης κεφαλαίου για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις: Ένας ολοκληρωμένος οδηγός


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης. Αυτές οι επιχειρήσεις λειτουργούν με βάση τις αρχές της δημοκρατικής ιδιοκτησίας, της κοινωνικής ευθύνης και της κοινοτικής συμμετοχής.

Ωστόσο, όπως κάθε άλλη επιχείρηση, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί απαιτούν επαρκή κεφάλαια για να ξεκινήσουν και να διατηρήσουν τις δραστηριότητές τους.

Σε αυτό το άρθρο, θα εμβαθύνουμε στα λεπτομερή βήματα που πρέπει να κάνει ένας κοινωνικός συνεταιρισμός για να αναζητήσει το απαραίτητο κεφάλαιο για τις δραστηριότητές του, παρέχοντας παραδείγματα και γνώσεις για την αποτελεσματική καθοδήγηση αυτών των οργανισμών.

 1. Καθορίστε την αποστολή και το επιχειρηματικό σας σχέδιο:
  • Διατυπώστε ξεκάθαρα την αποστολή, τις αξίες και τους στόχους του κοινωνικού αντίκτυπου του συνεταιρισμού.
  • Αναπτύξτε ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο που περιγράφει τη δομή, τις υπηρεσίες/προϊόντα, την αγορά-στόχο και τις οικονομικές προβλέψεις του συνεταιρισμού.
  Παράδειγμα: Ένας κοινωνικός συνεταιρισμός που εστιάζει στη βιώσιμη γεωργία μπορεί να τονίσει τη δέσμευσή του σε φιλικές προς το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές και να τονίσει τον θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο στη δήλωση αποστολής του.
 2. Πραγματοποιήστε μια εκτίμηση οικονομικών αναγκών:
  • Προσδιορίστε το αρχικό κεφάλαιο που απαιτείται για το κόστος εκκίνησης, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού, των εγκαταστάσεων και του κεφαλαίου κίνησης.
  • Υπολογίστε τα τρέχοντα λειτουργικά έξοδα και τις πιθανές ανάγκες επέκτασης.
  Παράδειγμα: Εάν ο κοινωνικός συνεταιρισμός στοχεύει να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα γεωργίας που υποστηρίζεται από την κοινότητα (CSA), θα πρέπει να υπολογίσει το κόστος για σπόρους, συστήματα άρδευσης και πρωτοβουλίες μάρκετινγκ.
 3. Εξερευνήστε τις επιχορηγήσεις και τις επιδοτήσεις:
  • Διερευνήστε επιχορηγήσεις από κυβερνητικούς φορείς, ΜΚΟ και ιδρύματα που ευθυγραμμίζονται με την αποστολή του συνεταιρισμού.
  • Χρησιμοποιήστε διαδικτυακές πλατφόρμες αφιερωμένες στη σύνδεση κοινωνικών επιχειρήσεων με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
  Παράδειγμα: Ένας κοινωνικός συνεταιρισμός που προωθεί την εκπαίδευση των νέων μέσω γεωργικών έργων μπορεί να πληροί τις προϋποθέσεις για επιχορηγήσεις από οργανισμούς που υποστηρίζουν τόσο την εκπαίδευση όσο και τη βιώσιμη γεωργία.
 4. Αλληλεπίδραση με επενδυτές κοινωνικού αντίκτυπου:
  • Προσδιορίστε επενδυτές που ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν επιχειρήσεις με ισχυρό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο.
  • Παρουσιάστε μια συναρπαστική περίπτωση για τον τρόπο με τον οποίο ο συνεταιρισμός ευθυγραμμίζεται με τα επενδυτικά κριτήρια αντίκτυπου.
  Παράδειγμα: Ένας συνεταιρισμός που εστιάζει στην παροχή ευκαιριών απασχόλησης σε περιθωριοποιημένες κοινότητες θα μπορούσε να προσελκύσει επενδυτές που θέλουν να υποστηρίξουν κοινωνικές πρωτοβουλίες.
 5. Καμπάνιες Crowdfunding:
  • Ξεκινήστε εκστρατείες crowdfunding σε πλατφόρμες όπως το Kickstarter ή το Indiegogo για να συγκεντρώσετε κεφάλαια από μια ευρύτερη κοινότητα.
  • Αξιοποιήστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την αφήγηση για να δημιουργήσετε μια συναρπαστική αφήγηση που θα έχει απήχηση στους πιθανούς υποστηρικτές.
  Παράδειγμα: Ένας κοινωνικός συνεταιρισμός που στοχεύει στη δημιουργία μιας κοινοτικής κουζίνας για την ενδυνάμωση των ντόπιων τεχνιτών μπορεί να πραγματοποιήσει μια καμπάνια crowdfunding που προβάλλει ιστορίες επιτυχίας και τον θετικό αντίκτυπο στην κοινότητα.
 6. Εξερευνήστε Συνεταιριστικές Τράπεζες και Πιστωτικές Ενώσεις:
  • Ερευνητικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ειδικεύονται στη συνεταιριστική χρηματοδότηση.
  • Αναπτύξτε μια ισχυρή σχέση με αυτούς τους θεσμούς, επιδεικνύοντας τη δέσμευση του συνεταιρισμού στις συνεταιριστικές αρχές.
  Παράδειγμα: Ένας κοινωνικός συνεταιρισμός στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα μπορούσε να προσεγγίσει μια συνεταιριστική τράπεζα που ειδικεύεται στη χρηματοδότηση έργων με περιβαλλοντικά οφέλη.
 7. Δημιουργία συνεργασιών:
  • Προσδιορίστε πιθανούς εταίρους, όπως τοπικές επιχειρήσεις, δήμους ή άλλους συνεταιρισμούς, για κοινοπραξίες ή κοινούς πόρους.
  • Η συνεργασία μπορεί να οδηγήσει σε κοινές ευκαιρίες χρηματοδότησης και αυξημένη προβολή.
  Παράδειγμα: Ένας κοινωνικός συνεταιρισμός που επικεντρώνεται στη μείωση των απορριμμάτων μπορεί να συνεργαστεί με τοπικούς δήμους για να έχει πρόσβαση σε χρηματοδότηση για πρωτοβουλίες διαχείρισης απορριμμάτων.
 8. Προετοιμάστε ένα συμπαγές βήμα:
  • Αναπτύξτε μια συνοπτική και συναρπαστική πρόταση που να επικοινωνεί την αποστολή, τον αντίκτυπο και τις οικονομικές ανάγκες του συνεταιρισμού.
  • Προσαρμόστε το πεδίο σε διαφορετικούς ενδιαφερόμενους, αντιμετωπίζοντας τις συγκεκριμένες ανησυχίες και τα ενδιαφέροντά τους.
  Παράδειγμα: Ένας κοινωνικός συνεταιρισμός στον τομέα της υγείας και της ευεξίας θα μπορούσε να δώσει έμφαση στα μακροπρόθεσμα κοινωνικά οφέλη της προληπτικής υγειονομικής περίθαλψης σε δυνητικούς επενδυτές.

Η εξασφάλιση κεφαλαίων για έναν κοινωνικό συνεταιρισμό απαιτεί στρατηγική και πολύπλευρη προσέγγιση. Καθορίζοντας μια σαφή αποστολή, διενεργώντας ενδελεχείς οικονομικές αξιολογήσεις και διερευνώντας διάφορες πηγές χρηματοδότησης, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί μπορούν να ενισχύσουν τις πιθανότητες επιτυχίας τους. Τα παραδείγματα που παρέχονται δείχνουν πώς συγκεκριμένοι συνεταιρισμοί μπορούν να προσαρμόσουν την προσέγγισή τους με βάση τις μοναδικές αποστολές και τους στόχους τους, δείχνοντας την προσαρμοστικότητα που απαιτείται για την αναζήτηση κεφαλαίου για κοινωνικό αντίκτυπο.


Discover more from ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ

Subscribe to get the latest posts sent to your email.