Διαδικασίες δημιουργίας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης στην παροχή Κοινωνικών Υπηρεσιών για την ένταξη στην εργασία Ευάλωτων Ομάδων


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η δημιουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης περιλαμβάνει πολλά βήματα και η διαδικασία μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα και το νομικό πλαίσιο. Ωστόσο, ορισμένες γενικές διαδικασίες για τη δημιουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών για την ένταξη ευάλωτων ομάδων μπορεί να περιλαμβάνουν:

Προσδιορισμός της κοινωνικής ανάγκης και της ομάδας στόχου: Διεξαγωγή έρευνας για τον προσδιορισμό της κοινωνικής ανάγκης και της ομάδας στόχου για την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση. Στην περίπτωση αυτή, η ομάδα στόχος είναι ευάλωτα άτομα που χρειάζονται κοινωνικές υπηρεσίες και υποστήριξη για να συμμετάσχουν στο εργατικό δυναμικό.

Σχηματίστε μια ομάδα: Προσδιορίστε άτομα με ομοϊδεάτες που μοιράζονται το ίδιο όραμα και πάθος για την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση. Θα χρειαστείτε μια ομάδα που θα σας βοηθήσει να σχεδιάσετε, να ξεκινήσετε και να διευθύνετε την επιχείρηση.

Αναπτύξτε ένα επιχειρηματικό σχέδιο: Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένα έγγραφο που περιγράφει τους στόχους, τις στρατηγικές και τις λειτουργίες της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης. Θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες για τις υπηρεσίες που θα προσφερθούν, την αγορά-στόχο, τη στρατηγική τιμολόγησης, το σχέδιο μάρκετινγκ και τις οικονομικές προβλέψεις.

Επιλέξτε μια νομική δομή: Προσδιορίστε τη νομική δομή που ταιριάζει καλύτερα στους στόχους, τη δομή διακυβέρνησης και τις χρηματοδοτικές ανάγκες της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης. Σε πολλές χώρες, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί ρυθμίζονται από συγκεκριμένους νόμους και κανονισμούς.

Εγγραφή της επιχείρησης: Εγγραφή της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης στις αρμόδιες αρχές. Ανάλογα με τη χώρα και το νομικό πλαίσιο, μπορεί να χρειαστεί να εγγράψετε την επιχείρηση ως συνεταιρισμό ή ως μη κερδοσκοπικό οργανισμό.

Ασφαλής χρηματοδότηση: Προσδιορίστε πιθανές πηγές χρηματοδότησης, όπως επιχορηγήσεις, δάνεια ή επενδυτές, για τη χρηματοδότηση του κόστους εκκίνησης και των αρχικών λειτουργιών της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης.

Πρόσληψη και εκπαίδευση προσωπικού: Προσλάβετε και εκπαιδεύστε προσωπικό που είναι παθιασμένο με την κοινωνική αποστολή της επιχείρησης και έχει τις απαραίτητες δεξιότητες και εμπειρία για την παροχή των κοινωνικών υπηρεσιών.

Ξεκινήστε την επιχείρηση: Ξεκινήστε την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση και ξεκινήστε την προσφορά κοινωνικών υπηρεσιών σε ευάλωτα άτομα. Βεβαιωθείτε ότι η επιχείρηση συμμορφώνεται με όλες τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Παρακολούθηση και αξιολόγηση της απόδοσης: Συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση της απόδοσης της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης για να διασφαλιστεί ότι πληροί τους στόχους της και έχει θετικό αντίκτυπο στην ομάδα-στόχο.

Συνολικά, η δημιουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών για την ένταξη ευάλωτων ομάδων απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό, συνεργασία και ισχυρή δέσμευση στον κοινωνικό αντίκτυπο.