ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΤΑ με συμμετοχή ΚοινΣΕπ


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


 • imagesΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος (διαβάστε εδώ 0915)
 • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε Κέντρα Διαλογής με συμμετοχή Κοινωνικών συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ)
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 • Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα.
 • Ο προϋπολογισμός για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ενενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ΕΥΡΩ (98.900) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 • ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το τεύχος της διακήρυξης από τη Δ/νση Προμηθειών ΕΛΤΑ (τηλ.2103353522) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρα από 09.00 -15.00.
 • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 26.03.2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ.
 • ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Δ/νση Προμηθειών ΕΛΤΑ – Αιόλου 100, 101 88 ΑΘΗΝΑ (2ος όροφος)
 • ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος (διαβάστε εδώ 1015)
 • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 • Παροχή έργου συναφών εργασιών και λειτουργίας θυρίδων συναλλαγής Καταστημάτων ΕΛΤΑ με συμμετοχή Κοινωνικών συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ)
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 • Η διάρκεια της σύμβασης θα ορίζεται για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα ή και πέραν αυτού έως εξάντλησης του προϋπολογισμού.
 • Ο προϋπολογισμός για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ενενήντα οκτώ χιλιάδων ΕΥΡΩ (98.000) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 • ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το τεύχος της διακήρυξης από τη Δ/νση Προμηθειών ΕΛΤΑ (τηλ.2103353522) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρα από 09.00 -15.00.
 • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 26.03.2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 π.μ.
 • ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Δ/νση Προμηθειών ΕΛΤΑ – Αιόλου 100, 101 88 ΑΘΗΝΑ (2ος όροφος)