ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΤΑ με συμμετοχή ΚοινΣΕπ


Αγοράστε τα αγαπημένα σας προϊόντα από τους χορηγούς μας και υποστηρίξτε μαςΕάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 570 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Εσύ έχεις ενημερωθεί για την Πανελλήνια Ένωση Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας;


 • imagesΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος (διαβάστε εδώ 0915)
 • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε Κέντρα Διαλογής με συμμετοχή Κοινωνικών συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ)
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 • Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα.
 • Ο προϋπολογισμός για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ενενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ΕΥΡΩ (98.900) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 • ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το τεύχος της διακήρυξης από τη Δ/νση Προμηθειών ΕΛΤΑ (τηλ.2103353522) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρα από 09.00 -15.00.
 • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 26.03.2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ.
 • ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Δ/νση Προμηθειών ΕΛΤΑ – Αιόλου 100, 101 88 ΑΘΗΝΑ (2ος όροφος)
 • ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος (διαβάστε εδώ 1015)
 • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 • Παροχή έργου συναφών εργασιών και λειτουργίας θυρίδων συναλλαγής Καταστημάτων ΕΛΤΑ με συμμετοχή Κοινωνικών συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ)
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 • Η διάρκεια της σύμβασης θα ορίζεται για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα ή και πέραν αυτού έως εξάντλησης του προϋπολογισμού.
 • Ο προϋπολογισμός για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ενενήντα οκτώ χιλιάδων ΕΥΡΩ (98.000) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 • ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το τεύχος της διακήρυξης από τη Δ/νση Προμηθειών ΕΛΤΑ (τηλ.2103353522) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρα από 09.00 -15.00.
 • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 26.03.2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 π.μ.
 • ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Δ/νση Προμηθειών ΕΛΤΑ – Αιόλου 100, 101 88 ΑΘΗΝΑ (2ος όροφος)