Διανομή μέρους του πλεονάσματος σε εργαζομένους πότε πρέπει να γίνει και πως υπολογίζεται;


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Ένα από τα χαρακτηριστικά των ΚοινΣΕπ που κάνουν την διαφορά από τα άλλα επιχειρηματικά σχήματα είναι η διανομή μέρους του πλεονάσματος στους εργαζομένους που είναι η όχι μέλη της Επιχείρησης.

Και αυτό γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω όπως αναφέρονται τόσο στον νόμο 4430/16 όσο και στο καταστατικό

Νόμος 4430/16 Άρθρο 21 Αποθεματικά Διανομή κερδών
παρ. 2 β. κατά ποσοστό 35% διανέμονται στους εργαζομένους της επιχείρησης, εκτός αν τα 2/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης του Φορέα αποφασίσουν αιτιολογημένα τη διάθεση μέρους ή όλου του ποσοστού αυτού σε δραστηριότητες του στοιχείου γ

Καταστατικό ΑΡΘΡΟ 9ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
παρ. 4. Τα μέλη του Συνεταιρισμού που είναι εργαζόμενοι σ΄ αυτόν έχουν δικαίωμα επί των καθαρών κερδών κάθε οικονομικής χρήσης, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Ν. 4430/2016 περί διανομής των κερδών.

Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι η διανομή αυτή πρέπει να γίνει μέσα στο τρέχον έτος για να μπορεί να δηλωθεί στο έντυπο της φορολογικής δήλωσης και να μην φορολογηθεί σαν πλεόνασμα στην Επιχείρηση καθώς αν γίνει μετά το κλείσιμο του έτους δεν μπορεί να αφαιρεθεί από την φορολόγηση και είναι άκυρη η πράξη. Και η απόδοση γίνεται με βάση τα πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια σε όλους όσους εργάστηκαν στο εν λόγω έτος ασχέτως αν έχει διακοπεί η εργασιακή σχέση και όχι τον λαμβανόμενο μισθό.

Το ποσό αυτό θα δοθεί σαν 15ος μισθός και με την ανάλογη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

Τα μπόνους (πριμ παραγωγικότητας) που καταβάλλονται στους μισθωτούς αποτελούν πρόσθετη αμοιβή, πέραν της παροχής της εργασίας τους και ως εκ τούτου υπάγονται σε ασφαλιστικές κρατήσεις. Συμπληρώνονται με τον κωδ. 10, στο πεδίο: «τύπος αποδοχών» της ΑΠΔ του μήνα που αφορούν, ενώ υπάγονται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% ανεξαρτήτως ύψους αυτών, με την προϋπόθεση ότι δεν συμπεριλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές (Πολ. 1072/2015). Τονίζεται, επίσης, ότι τα bonus όπως και κάθε άλλη πρόσθετη αμοιβή που δεν περιλαμβάνεται στις τακτικές αποδοχές, προστίθεται σε αναλογία 1/8 στο δώρο Χριστουγέννων ή 1/4 στο δώρο Πάσχα, εφόσον καταβλήθηκε εντός του διαστήματος 1/5 – 31/12 και 1/1/ -30/4, αντίστοιχα (βλ. άρθρο του Π. Ραπανάκη στο περιοδικό ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, τεύχος 11/2010).

Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι οποιαδήποτε αμοιβή καταβάλλεται επαναλαμβανόμενα μπορεί να θεωρηθεί μέρος των τακτικών αποδοχών και άρα ο μισθωτός να έχει αξίωση για τη μελλοντική διατήρησή της. Είναι προφανές ότι ο εργοδότης από την πλευρά του, θα πρέπει να περιλάβει σχετική αναφορά των αμοιβών αυτών στη σύμβαση εργασίας προκειμένου να καταβάλλει τα εν λόγω ποσά κατά τη δική του ευχέρεια. Η αναφορά αυτή μπορεί να γίνει στη σύμβαση ουσιωδών όρων του ΠΔ 156/1994. {πηγή}

Θα πρέπει να παρθεί απόφαση από έκτακτη γενική συνέλευση αν θα διανεμηθεί το σύνολο του 35% επί του πλεονάσματος το οποίο μπορεί να υπολογιστεί κατ΄ εκτίμηση με την συνδρομή του λογιστή ΕΩΣ τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Ας δούμε πως μπορεί να γίνει ο υπολογισμός ανά εργαζόμενο μέλος η όχι που έχει παράσχει μισθωτή εργασία και μόνο.

Έστω ότι το 35% του πλεονάσματος είναι 5000 ευρώ και ότι έχουμε 5 εργαζομένους που έχουν παράσχει τα παρακάτω ημερομίσθια συνολικά μέσα στο έτος.

  • Εργαζόμενος Α = 50 ημερομίσθια
  • Εργαζόμενος Β = 75 ημερομίσθια
  • Εργαζόμενος Γ = 150 ημερομίσθια
  • Εργαζόμενος Δ = 120 ημερομίσθια
  • Εργαζόμενος Ε = 100 ημερομίσθια

όποτε έχουμε ένα σύνολο ημερομισθίων = 495

Ερχόμαστε να διαιρέσουμε το ποσό των 5000 ευρώ δια το σύνολο των ημερομισθίων 495 και βρίσκουμε το αποτέλεσμα = 10.1 ευρώ οπότε ο κάθε εργαζόμενος θα πάρει τα παρακάτω ποσά

  • Εργαζόμενος Α = 50 ημερομίσθια x 10.1 ευρώ = 505.0
  • Εργαζόμενος Β = 75 ημερομίσθια x 10.1 ευρώ = 757.5
  • Εργαζόμενος Γ = 150 ημερομίσθια x 10.1 ευρώ = 1515
  • Εργαζόμενος Δ = 120 ημερομίσθια x 10.1 ευρώ = 1212
  • Εργαζόμενος Ε = 100 ημερομίσθια x 10.1 ευρώ = 1010

Για την απόδοση και πιστοποίηση θα πρέπει να συνταχθεί ειδικό πρακτικό Γενικής Συνέλευσης με τον τρόπο υπολογισμού και να υποβληθούν οι κινήσεις του εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού για την μεταφορά του αναφερομένου ποσού στον ατομικό τραπεζικό λογαριασμό κάθε αναφερόμενου δικαιούχου της διανομής αυτής.

Αν το βρίσκετε δύσκολο η δεν μπορείτε να το καταλάβετε ελάτε σε επαφή μαζί μας από την φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε εδώ η καλέστε μας σε ένα από τα τηλέφωνα στις μέρες και τις ώρες που αναγράφονται σχετικά.