Πλήρες αναλυτικο επιχειρηματικό σχέδιο με παραδείγματα για την διαχείριση ακίνητης περιουσίας με κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια μέσω της δημιουργίας μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης και την ένταξη ως μελών ευπαθών ομάδων της τοπικής κοινωνίας


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου για μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση διαχείρισης ακινήτων με έμφαση σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια, καθώς και την ένταξη ευπαθών ομάδων απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό.

Ακολουθεί ένα αναλυτικό επιχειρηματικό σχέδιο με παραδείγματα:

Επιχειρησιακό Σχέδιο Κοινωνικού Συνεταιρισμού Διαχείρισης Ακινήτων

Περίληψη των κυριότερων σημείων

Επιχειρηματική ιδέα

Η επιχείρησή μας, που ονομάζεται «Community Homes Cooperative», στοχεύει να φέρει επανάσταση στη διαχείριση ακινήτων ενσωματώνοντας την κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη. Θα ιδρύσουμε έναν κοινωνικό συνεταιρισμό που θα συμμετέχει ενεργά ευάλωτες ομάδες από την τοπική κοινωνία, παρέχοντάς τους ευκαιρίες απασχόλησης και λύσεις στέγασης.

Δήλωση αποστολής

Η Community Homes Cooperative δεσμεύεται να διαχειρίζεται ακίνητα με ηθικό και βιώσιμο τρόπο. Η αποστολή μας είναι να δημιουργήσουμε θετικό αντίκτυπο, προωθώντας την κοινωνική ένταξη, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την κοινοτική ανάπτυξη.

Στόχοι

 1. Αναπτύξτε ένα βιώσιμο μοντέλο διαχείρισης ακινήτων.
 2. Διευκόλυνση της ένταξης των ευάλωτων ομάδων μέσω της απασχόλησης και της στέγασης.
 3. Επιτύχετε μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα για τις διαχειριζόμενες ιδιοκτησίες μας εντός πέντε ετών.
 4. Δημιουργήστε μια συνεταιριστική δομή που ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή και την ιδιοκτησία μεταξύ των μελών.

Περιγραφή δουλειάς

Νομική δομή

Ο Συνεταιρισμός Κοινοτικών Σπίτια θα εγγραφεί ως κοινωνικός συνεταιρισμός, που θα διέπεται από δημοκρατικές αρχές όπου τα μέλη συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.


Υπηρεσίες

 1. Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας: Απόκτηση, συντήρηση και βελτίωση ακινήτων.
 2. Προγράμματα Κοινωνικής Ένταξης: Επαγγελματική κατάρτιση και απασχόληση για ευάλωτες ομάδες.
 3. Πρωτοβουλίες Περιβαλλοντικής Αειφορίας: Εφαρμογή πράσινων πρακτικών στη διαχείριση ακινήτων.

Ανάλυση Αγοράς

Αγορά-στόχος

Η κύρια αγορά-στόχος μας περιλαμβάνει ιδιοκτήτες ακινήτων που αναζητούν ηθικές και βιώσιμες λύσεις διαχείρισης ακινήτων, κοινωνικά συνειδητοποιημένους ενοικιαστές και άτομα ή οργανισμούς που επιθυμούν να υποστηρίξουν πρωτοβουλίες κοινοτικής ανάπτυξης.

Ανταγωνιστική Ανάλυση

Προσδιορίστε τους ανταγωνιστές και παρουσιάστε τις μοναδικές μας προτάσεις πώλησης (USP):

 • Ηθική διαχείριση ακινήτων: Δώστε προτεραιότητα στη βιωσιμότητα και τον αντίκτυπο στην κοινότητα.
 • Προγράμματα Κοινωνικής Ένταξης: Άμεση συμμετοχή ευάλωτων ομάδων στη διαχείριση περιουσίας.
 • Περιβαλλοντική Αειφορία: Δέσμευση σε πρακτικές πράσινων κτιρίων.

Στρατηγική μάρκετινγκ

Επωνυμία

Αναπτύξτε μια επωνυμία που αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας για κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη, δίνοντας έμφαση στη συμπερίληψη και τη βιωσιμότητα.

Διαδικτυακή Παρουσία

Χρησιμοποιήστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έναν φιλικό προς τον χρήστη ιστότοπο και το διαδικτυακό μάρκετινγκ για να προσεγγίσετε ένα ευρύτερο κοινό.

Συνεργασίες

Δημιουργήστε συνεργασίες με τοπικές ΜΚΟ, κυβερνητικές υπηρεσίες και κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις για να ενισχύσετε τον κοινωνικό μας αντίκτυπο.

Λειτουργικό Σχέδιο

Διαχείριση Περιουσίας

Εφαρμόστε αποτελεσματικές στρατηγικές απόκτησης, συντήρησης και βελτίωσης ακινήτων. Χρησιμοποιήστε τεχνολογία για βελτιωμένες λειτουργίες.

Προγράμματα Κοινωνικής Ένταξης

Συνεργαστείτε με τοπικούς οργανισμούς για τον εντοπισμό και την εκπαίδευση ατόμων από ευάλωτες ομάδες. Προσφέρετε προγράμματα καθοδήγησης και δημιουργήστε ένα υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

Περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Υιοθετήστε πρακτικές πράσινων κτιρίων, ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες και στρατηγικές μείωσης των απορριμμάτων.

Οικονομικό σχέδιο

Ροές εσόδων

 1. Τέλη διαχείρισης ακινήτων: Χρεώνονται στους ιδιοκτήτες ακινήτων.
 2. Χρηματοδότηση Προγραμμάτων Κοινωνικής Ένταξης: Προσέλκυση επιχορηγήσεων και δωρεών για κατάρτιση και απασχόληση ευάλωτων ομάδων.
 3. Περιβαλλοντικές Πρωτοβουλίες Αειφορίας: Προσφέρετε φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις διαχείρισης ακινήτων για ένα premium.

Εξοδα

 1. Προσωπικό: Μισθοί συνεταιριστικών μελών και επαγγελματικού προσωπικού.
 2. Κόστος διαχείρισης ακινήτων: Συντήρηση, βελτιώσεις και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.
 3. Προγράμματα κατάρτισης: Δαπάνες που σχετίζονται με την ανάπτυξη δεξιοτήτων για ευάλωτες ομάδες.
 4. Marketing και Outreach: Έξοδα για την προώθηση του κοινωνικού μας συνεταιρισμού.

Χρηματοδότηση

Αναζητήστε αρχική χρηματοδότηση μέσω επιχορηγήσεων, δανείων και συνεργασιών. Παρέχετε λεπτομερή προϋπολογισμό και οικονομικές προβλέψεις για τα πρώτα πέντε χρόνια.

Εκτίμηση Κοινωνικών Επιπτώσεων

Αναπτύξτε βασικούς δείκτες απόδοσης (KPIs) για να μετρήσετε τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό μας αντίκτυπο, όπως τον αριθμό των ευάλωτων ατόμων που απασχολούνται, τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και τις μετρήσεις αφοσίωσης της κοινότητας.

Διαχείριση κινδύνου

Προσδιορίστε πιθανούς κινδύνους, όπως οικονομική ύφεση, υλικές ζημιές ή κοινωνική αντίσταση. Αναπτύξτε στρατηγικές μετριασμού και σχέδια έκτακτης ανάγκης.

Η Community Homes Cooperative φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας θέτοντας την κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη στον πυρήνα της. Μέσω της ενεργού ένταξης ευάλωτων ομάδων, πρακτικών ηθικής διαχείρισης ιδιοκτησίας και βιώσιμων πρωτοβουλιών, στοχεύουμε να δημιουργήσουμε θετικό και διαρκή αντίκτυπο τόσο στην τοπική κοινότητα όσο και στο περιβάλλον.