Διαχείριση διενέξεων κατά την λειτουργία μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Οι συγκρούσεις μπορούν να προκύψουν σε οποιονδήποτε οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Ωστόσο, ο τρόπος διαχείρισης των συγκρούσεων σε μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση μπορεί να είναι διαφορετικός από τον τρόπο διαχείρισής τους σε μια παραδοσιακή κερδοσκοπική επιχείρηση. Ακολουθούν ορισμένοι τρόποι διαχείρισης των συγκρούσεων σε μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση:

Ανοικτή επικοινωνία: Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις έχουν συχνά μια κουλτούρα ανοιχτής επικοινωνίας, η οποία μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή της εμφάνισης ή της κλιμάκωσης των συγκρούσεων. Όταν προκύπτουν συγκρούσεις, η ανοιχτή επικοινωνία μπορεί να διευκολύνει την επίλυσή τους. Τα μέλη του συνεταιρισμού μπορούν να ενθαρρύνονται να μοιράζονται τις ανησυχίες και τις απόψεις τους και να ακούν και να σέβονται τις απόψεις των άλλων.

Συναινετική λήψη αποφάσεων: Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν συχνά τη συναινετική λήψη αποφάσεων ως τρόπο λήψης αποφάσεων που είναι περιεκτικές και δημοκρατικές. Αυτό μπορεί να βοηθήσει να αποτραπούν οι συγκρούσεις διασφαλίζοντας ότι όλα τα μέλη του συνεταιρισμού έχουν λόγο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Διαμεσολάβηση: Εάν προκύψει μια σύγκρουση, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη διαμεσολάβηση ως τρόπο επίλυσής της. Η διαμεσολάβηση περιλαμβάνει την προσαγωγή ενός ουδέτερου τρίτου μέρους για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και της διαπραγμάτευσης μεταξύ των μερών που εμπλέκονται στη σύγκρουση. Αυτό μπορεί να βοηθήσει να βρεθεί μια αμοιβαία αποδεκτή λύση που να καλύπτει τις ανάγκες όλων.

Πολιτικές επίλυσης συγκρούσεων: Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις ενδέχεται να εφαρμόζουν πολιτικές επίλυσης συγκρούσεων που περιγράφουν τα βήματα που πρέπει να ληφθούν όταν προκύψει μια σύγκρουση. Αυτές οι πολιτικές μπορούν να βοηθήσουν να διασφαλιστεί ότι οι συγκρούσεις αντιμετωπίζονται με δίκαιο και συνεπή τρόπο.

Κατάρτιση και εκπαίδευση: Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις μπορούν να παρέχουν κατάρτιση και εκπαίδευση σε δεξιότητες διαχείρισης συγκρούσεων και επικοινωνίας. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τα μέλη να αποτρέψουν την εμφάνιση συγκρούσεων, καθώς και να τις διαχειριστούν αποτελεσματικά όταν προκύψουν.

Συνολικά, η διαχείριση των συγκρούσεων σε μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση περιλαμβάνει την καλλιέργεια μιας κουλτούρας ανοιχτής επικοινωνίας και ενσωμάτωσης, τη χρήση δημοκρατικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων και την ύπαρξη πολιτικών και διαδικασιών για την αντιμετώπιση συγκρούσεων όταν προκύπτουν.