Δικαιολογητικά Υποβολής ανά κατηγόρια όλων των ενεργών προγραμμάτων ΕΣΠΑ


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Αν σας ενδιαφέρει η διερεύνηση πιθανής σας ένταξης σε κάποιο από τα παρακάτω προγράμματα στείλτε μας μήνυμα από την φόρμα στο τέλος της σελίδας

images
ΕΣΠΑ 2014 – 2020 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

 • Ταυτότητα του νόμιμου εκπρόσωπου
 • Άδεια λειτουργιάς ή αίτηση έκδοσης ή ανανέωση αυτής
 • Αντίγραφο έναρξης ΔΟΥ με ΚΑΔ και τυχών τροποποίησης
 • Πράξη σύστασης, εκπροσώπησης, και καταστατικό νομίμως δημοσιευμένα
 • Βεβαιώσεις Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης, εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης
 • Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας, Ε4, ΑΠΔ, Ε7, για τα έτη 2012- 2015 ή για οσα έτη υφίσταται η επιχείρηση
 • Αντίγραφο Ε3 για ατομικές επιχειρήσεις για διαχειριστικές χρήσεις από 2011 έως 2015
 • Ισολογισμοί – αποτελέσματα χρήσης, φορ. δηλώσεις και Ε3, για διαχειριστικές χρήσεις 2011- 2015 ή Ισοζύγιο Γενικού καθολικού για τη χρήση 2015
 • Βιογραφικά διοίκησης και προσωπικού ( αν υπάρχουν )
 • Υ.Δ που σας έχουμε επισυνάψει με γνήσιο υπογραφής και σφραγίδα όπου χρειάζεται
 • Υ.Δ σύμφωνα με υπόδειγμα κανονισμού 651/2014 για τυχόν συνεργαζόμενες επιχειρήσεις * ( σε περίπτωση που υπάρχουν συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έλα σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα για να σας αποστείλουμε σχετικά.)
 • Υ.Δ. των επιδοτήσεων που έχει λάβει κατά το παρελθόν ή επιχείρηση
 • Profile της εταιρείας
 • Προσφορές/Προτιμολόγια με αναλυτική περιγραφή δαπανών και αναγωγή κόστους ανά μετρική μονάδα
 • Επιπλέον δικαιολογητικά καλύτερη επιπλέον τεκμηρίωση:
 • Βιβλίο παγίων, άλλα λογιστικά και φορολογικά στοιχεία
 • Αποδεικτικά συμμετοχής, εγγραφής σε επενδυτικά προγράμματα
 • Στοιχεία τεκμηρίωσης της περιόδου λειτουργίας της επιχείρησης (π.χ. βιβλίο πόρτας , δηλώσεις προς το ξενοδοχειακό επιμελητήριο αναφορικά με το χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης)
 • καινοτομικές δράσεις, Πιστοποιητικά συστ. ποιότητας, ηλεκτρονική διεύθυνση, τιμ. ηλεκτρονικής προβολής, κ.α ,
 • Συμφωνητικά ή Προσύμφωνα συνεργασίας π.χ. με tour operators, πώλησης με 1πελάτες , αντιπροσώπους κ.λ.π),προώθησης της επιχείρησης στην τουριστική αγορά.

ΕΣΠΑ 2014 – 2020 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΜΕ

 • Ταυτότητα του νόμιμου εκπρόσωπου
 • Άδεια λειτουργίας ή αίτηση έκδοσης ή ανανέωση αυτής
 • Αντίγραφο έναρξης ΔΟΥ με ΚΑΔ και τυχών τροποποίησης
 • Πράξη σύστασης, εκπροσώπησης, και καταστατικό νομίμως δημοσιευμένα
 • Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας, Ε4, ΑΠΔ, Ε7, για τα έτη 2012- 2015 ή για όσα έτη υφίσταται η επιχείρηση
 • Αντίγραφο Ε3 για ατομικές επιχειρήσεις για διαχειριστικές χρήσεις από 2011 έως 2015
 • Ισολογισμοί – αποτελέσματα χρήσης, φορ. δηλώσεις και Ε3, για διαχειριστικές χρήσεις 2011- 2015 ή Ισοζύγιο Γενικού καθολικού για τη χρήση 2015
 • Βιογραφικά διοίκησης και προσωπικού ( αν υπάρχουν )
 • Βεβαιώσεις Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης, εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης
 • Profile της εταιρείας
 • Υ.Δ που σας έχουμε επισυνάψει με γνήσιο υπογραφής και σφραγίδα όπου χρειάζεται
 • Υ.Δ σύμφωνα με υπόδειγμα κανονισμού 651/2014 για τυχόν συνεργαζόμενες επιχειρήσεις * ( σε περίπτωση που υπάρχουν συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έλα σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα για να σας αποστείλουμε σχετικά.)
 • Προσφορές/Προτιμολόγια με αναλυτική περιγραφή δαπανών και αναγωγή κόστους ανά μετρική μονάδα με σφραγίδα και υπογραφή του προμηθευτή.
 • Επιπλέον δικαιολογητικά καλύτερη επιπλέον τεκμηρίωση:
 • Βιβλίο παγίων, άλλα λογιστικά και φορολογικά στοιχεία
 • Αποδεικτικά συμμετοχής, εγγραφής σε επενδυτικά προγράμματα
 • Διπλώματα ευρεσιτεχνίας, καινοτομικές δράσεις, πιστοποιητικά συστ. ποιότητας, καταχώριση σήματος, ηλεκτρονική διεύθυνση, τιμ. ηλεκτρονικής προβολής, κ.α ,
 • Συμφωνητικά ή Προσύμφωνα συνεργασίας και πωλήσεων

ΕΣΠΑ 2014 – 2020 ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 • Φωτοτυπία ταυτότητας.
 • Βιογραφικό κι αν υπάρχει σε λειτουργεία ιστορικό – προφίλ.
 • Πτυχίο / Απολυτήριο
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα 2015 και Ε1(Ε3 για ατομικές επιχειρήσεις)
 • Επίσημο αποδεικτικό έγγραφο Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)
 • Αντίγραφο κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ (για τους άνεργους).
 • Αντίγραφο έναρξης από Δ.Ο.Υ ( για τις ατομικές επιχειρήσεις ).
 • Ενδεικτικός επιλέξιμος ΚΑΔ της δράσης

ΕΣΠΑ 2014 – 2020 ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

 • Φωτοτυπία ταυτότητας.
 • Βιογραφικό κι αν υπάρχει σε λειτουργεία ιστορικό – προφίλ.
 • Πτυχίο.
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα 2015 και Ε1(Ε3 για ατομικές επιχειρήσεις)
 • Επίσημο αποδεικτικό έγγραφο Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)
 • Αντίγραφο κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ (για τους άνεργους).
 • Αντίγραφο έναρξης από Δ.Ο.Υ ( για τις ατομικές επιχειρήσεις ).
 • Ενδεικτικός επιλέξιμος ΚΑΔ της δράσης

[bestwebsoft_contact_form]