ΔΡΑΣΗ ΤΟΠΕΚΟ Αναπτυξιακη Συμπραξη «ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ»


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ» στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Δημιουργία Απασχόλησης στους τομείς φροντίδας κατοικιών, εξωτερικών χώρων και χειροτεχνίας-οικοτεχνίας» που υλοποιείται στο Δήμο Αιγάλεω :

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ (κατεβάστε την πρόσκληση)

(εκδήλωση ενδιαφέροντος από την φόρμα επικοινωνίας στο τέλος του άρθρου)

ανέργους, εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες, να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο Τοπικό Σχέδιο Δράσης «ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ» με αντικείμενο την «Παραγωγή Μεσογειακών Παραδοσιακών Προϊόντων» .

Η επιλογή του αντικειμένου αποτελεί ειδική επιλογή και αποφασίστηκε μετά από διερεύνηση των αναγκών των πολιτών του Δήμου Αιγάλεω καθώς και των όμορων Δήμων. Η κατάρτιση και η επιμόρφωση επαγγελματιών στον εν λόγω τομέα έχει σκοπό την επαγγελματική τους αποκατάσταση μέσω της δημιουργίας Ατομικών και Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων που θα παρέχουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές τιμές, προσφέροντας ταυτόχρονα μία λύση στο σημαντικό πρόβλημα της ανεργίας που επηρεάζει μεγάλο τμήμα του ελληνικού πληθυσμού. Οι ωφελούμενοι που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο τμήμα καλούνται να καταθέσουν την αίτησή τους στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Αιγάλεω από τις 25/9/2013 έως και τις 25/10/2013.

Η Πράξη απευθύνεται σε ανέργους/ες που προέρχονται από το Δήμο Αιγάλεω και τους όμορους Δήμους και ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών
 • αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
 • άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια
 • Μετανάστες, πρόσφυγες

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση συμμετοχής (συμπληρώνεται απευθείας στην Κοινωνική Υπηρεσία)
 • Επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας
 • Επικυρωμένο αντίγραφο κάρτας ανεργίας σε ισχύ
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα του 2012 (για το οικονομικό έτος 2011)
 • Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών ή/και προγραμμάτων κατάρτισης
 • Βεβαίωση ΑΜΚΑ

ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

 • Δήμος Αιγάλεω Κοινωνική Υπηρεσία Ελλησπόντου 7 και Μ. Μπότσαρη, 1ος όροφος (πάνω από το ΚΕΠ
 • Ώρες Υποβολής: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 – 14:00
 • Τηλ.: 210 56 97 900

Το Σχέδιο Δράσης εντάσσεται στη δράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013»

[contact_form]