Δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρων του κτιριακού συγκροτήματος της ΕΠΑΣ Μαθητείας Παλλήνης στην  ΚοινΣΕπ ΑΒΑΛΗ 


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Δωρεάν παραχώρηση χρήσης υπό μορφή χρησιδανείου, χώρων του κτιριακού συγκροτήματος της ΕΠΑΣ Μαθητείας Παλλήνης (ΚΕΤΕΚ Παλλήνης), ιδιοκτησίας Ο.Α.Ε.Δ., στην «ΑΒΑΛΗ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ» για τις ανάγκες υλοποίησης των προγραμμάτων της.

Τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης υπό μορφή χρησιδανείου, των παρακάτω αναφερόμενων χώρων υφισταμένων στο κτιριακό συγκρότημα της ΕΠΑΣ Μαθητείας Παλλήνης (ΚΕΤΕΚ Παλλήνης), ιδιοκτησίας Ο.Α.Ε.Δ, στην «ΑΒΑΛΗ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ», για τις ανάγκες υλοποίησης των προγραμμάτων της, ήτοι:

  1. Ο υφιστάμενος χώρος στο κτίριο Β του κτιριακού συγκροτήματος χαρακτηρισμένος ως πρώην εργαστήριο αγγειοπλαστικής διακοσμητών σιδηρουργών, επιφανείας περίπου 250,00 τ.μ. με ύψος περίπου 6,00 μ., ο οποίος προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί ως χώρος δημιουργικής απασχόλησης.
  2. Ο υφιστάμενος χώρος στο κτίριο Δ του κτιριακού συγκροτήματος χαρακτηρισμένος ως βοηθητικός χώρος επιφανείας περίπου 100,00 τ.μ., ο οποίος προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί ως χώρος wc και κουζίνας.
  3. Ο υφιστάμενος μεταξύ των κτιρίων Α, Β και Δ του κτιριακού συγκροτήματος χαρακτηρισμένος αύλιος χώρος, επιφανείας περίπου 50,00 τ.μ., για την ίδια χρήση.

Για την παραχώρηση ισχύουν τα παρακάτω:

  • Η παραχώρηση πραγματοποιείται χωρίς αντάλλαγμα (δωρεάν) κατά χρήση και όχι κατά κυριότητα (η οποία παραμένει στον ΟΑΕΔ), ισχύει δε για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, υπολογιζομένου από την έκδοση της παρούσας, αποκλειστικά για την ως άνω αναφερόμενη χρήση.
  • Η παραχώρηση τελεί υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 22 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ Α/269), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4554/2018, καθώς και των άρθρων 810- 821 του Α.Κ.
  • Ο χρησάμενος, «ΑΒΑΛΗ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ», ευθύνεται και επιβαρύνεται με όλες τις δαπάνες ασφαλούς διαμόρφωσης και λειτουργίας των χρησιδανειζόμενων χώρων του κτιριακού συγκροτήματος.
  • Ο χρησάμενος, «ΑΒΑΛΗ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ», για όλο το χρονικό διάστημα, θα επιβαρυνθεί με τις λειτουργικές δαπάνες των χρησιδανειζόμενων χώρων του κτιριακού συγκροτήματος ( Δ.Ε.Η, Ύδρευση, Άρδευση, Θέρμανση, καθαριότητα κλπ), στο ποσοστό που της αναλογεί, καθώς και με τις δαπάνες συντήρησης καθαρισμού, καλλωπισμού, αποκατάστασης ζημιών και φθορών αυτών.
  • Ο χρησάμενος, «ΑΒΑΛΗ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ», θα ευθύνεται για κάθε τροποποίηση, βλάβη καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή των χρησιδανειζόμενων χώρων του κτιριακού συγκροτήματος , είτε προέρχεται από χρήση είτε όχι, όπως επίσης και για την έκδοση οιασδήποτε απαιτούμενης αδείας ασφαλούς λειτουργίας των χώρων αυτών (πιστοποιητικό πυρασφαλείας κλπ), απαγορευομένης κάθε περαιτέρω παραχώρησής τους σε τρίτους, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη.
  • Στη σχετική σύμβαση χρησιδανείου που θα υπογραφεί μεταξύ του Ο.Α.Ε.Δ. και του χρησάμενου «ΑΒΑΛΗ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ» θα περιλαμβάνονται αποκλειστικά και μόνο, οι όροι εφαρμογής της παρούσας απόφασης που αφορούν στην παραχώρηση χρήσης των ως άνω χρησιδανειζόμενων χώρων του κτιριακού συγκροτήματος.
  • Το Δ.Σ του Ο.Α.Ε.Δ. υποχρεούται να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την διασφάλιση της περιουσίας και των συμφερόντων του Οργανισμού.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [352.74 KB]