Είναι οι ΚοινΣΕπ Νομικά Πρόσωπα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα;


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Σε πολλές αναρτήσεις και συζητήσεις κατά καιρούς εκφράζεται η άποψη ότι οι ΚοινΣΕπ είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Αυτό είναι Αναληθές και μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση και παραπληροφόρηση σε κάθε ενδιαφερόμενο που αναζητά πληροφόρηση σχετικά με αυτό το νέο είδος Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου.

Ήδη από τον αρχικό νόμο για την Κοινωνική Οικονομία οι ΚοινΣΕπ ορίζονταν σαν μια μορφή αστικού συνεταιρισμού με εμπορική ιδιότητα, αυτό και μόνο ίσως να αρκούσε για την αποφυγή παρεξηγήσεων και παραπληροφόρησης.

Όμως μερικοί συγχέουν την μη διανομή κέρδους στα απλά μέλη και βγάζουν το συμπέρασμα ότι οι ΚοινΣΕπ είναι μη  κερδοσκοπικού χαρακτήρα μια λανθασμένη εντύπωση που παροδηγεί και δημιουργεί διάφορα προβλήματα.

Ο Νέος νόμος για την κοινωνική οικονομία (4430/2016) κάνει συγκεκριμένη αναφορά την οποία και μπορούμε να δούμε στην συνέχεια

4430/2016 Άρθρο 21

Αποθεματικά Διανομή κερδών

1.Τα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. δεν διανέμονται στα μέλη, εκτός αν αυτά είναι εργαζόμενοι, οπότε εφαρμόζεται η παράγραφος 2.

2.Τα κέρδη διατίθενται ετησίως ως εξής:

α. κατά ποσοστό 5% για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,

β. κατά ποσοστό 35% διανέμονται στους εργαζομένους της επιχείρησης, εκτός αν τα 2/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης του Φορέα αποφασίσουν αιτιολογημένα τη διάθεση μέρους ή όλου του ποσοστού αυτού σε δραστηριότητες του στοιχείου γ;

γ. το υπόλοιπο διατίθεται για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη γενικότερη διεύρυνση της παραγωγικής του δραστηριότητας.

Έτσι λοιπόν όλοι μελλοντικοί η μη Κοινωνικοί Επιχειρηματίες πρέπει να καταλάβουν ότι οι ΚοινΣΕπ είναι επιχειρήσεις που δημιουργούν πλούτο από την δράση τους για την εξυπηρέτηση των αναγκών των μελών τους και της κοινωνίας γενικότερα και στην συνέχεια τυχόν πλεόνασμα από την σωστή διαχείριση διανέμεται στους εργαζομένους της έως ένα ποσοστό και το υπόλοιπο φορολογείται με τον τρέχοντα φορολογικό συντελεστή.