Εγγραφη στο Γ.Ε.ΜΗ


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Ακολουθεί επιστολή που στάλθηκε σε κάθε αρμόδιο για την διευθέτηση της μη νόμιμης απαίτησης από την Εφορία Ιλίου για την ενεργοποίηση Κοιν.Σ.Επ την εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Αγαπητοί κύριοι

Είμαστε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που έχουμε ιδρυθεί με βάση τον Νέο και ειδικότερο νόμο 4019 του 2011 και υπαγόμαστε στο γραφείο Κοινωνικής Οικονομίας του υπουργείου εργασίας.

Είμαστε ήδη εγγραμμένοι στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας με ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ Δ0089 και ως εκ τούτου δεν υπάρχει λόγος καθώς δεν προβλέπεται ΚΑΙ ΔΕΝ απαιτείται από τον ιδρυτικό νόμο 4019 του 2011 να εγγραφούμε και σε δεύτερο Μητρώο και ειδικότερα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο που υπάγεται στο Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Όπως αναφέρεται στο καταστατικό ίδρυσης μας το αντικείμενο της δραστηριότητας μας είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων. Η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής η περιφερειακής ανάπτυξης, η πραγμάτωση μη κερδοσκοπικών σκοπών μέσω της συνεργασίας και της συλλογικής προσπάθειας για την ικανοποίηση συλλογικών και κοινωνικών αναγκών.

Δεν ασκούμε κάποια εμπορική κερδοσκοπική δραστηριότητα αλλά τυχόν πόροι θα διατίθενται σύμφωνα με τον προαναφερόμενο νόμο για την ανάπτυξη της δραστηριότητας μας προς την κοινωνία της Δυτικής Αθήνας και φυσικά τα μέλη που την απαρτίζουν εφόσον δεν είναι και εργαζόμενοι δεν έχουν συμμέτοχη στα όποια κέρδη υπάρξουν.

Για όλους λοιπόν τους ανωτέρω λόγους ζητούμε να μας ενημερώσετε για πιο λόγο πρέπει να εγγραφούμε και σε ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΗΤΡΩΟ καθώς είμαστε ήδη εγγεγραμμένοι όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

Επίσης σας ζητούμε να πας κοινοποιήστε ΑΜΕΣΑ και εντος της νόμιμης προθεσμίας (όπως προβλέπεται από την παρ. 2β’ του άρθρου δεύτερου του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/9-3-1999), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του το άρθρου 11 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α΄/11-2-2004)) έγγραφο σας που θα μας απαλλάσσει από αυτή την διπλή εγγραφή για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την εγγραφή μας στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία στην εφορία Ιλίου.

Φίσκιλης Άγγελος
Αντιπρόεδρος και Διαχειριστής της Κοιν.Σ.Επ. Συμπαράσταση στην Δυτική Αθήνα.
Mob.: 6956 6956 66 – fax.: 700 700 4678 – phone.: 700 700 6397 – e-mail.: contact@help2us.net