ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με υπ. Αριθ. 2.2250/οικ.4.105 (ΑΔΑ:ΒΟΖΧΛ-Θ1) (ΦΕΚ Β/221/9.2.2012) Υπουργική Απόφαση περί τήρησης και λειτουργίας του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας (Άρθρο 17), οι ΚΟΙΝΣΕΠ υποχρεούνται σε ετήσια βάση να υποβάλουν στο τμήμα Μητρώου στοιχεία για τη λειτουργία τους, από τα οποία να τεκμηριώνεται η πλήρωση των κριτηρίων εγγραφής, προκειμένου να τους χορηγηθεί το Πιστοποιητικό Μέλους του Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας.

Επισημαίνεται ότι ειδικά για την πρώτη χρήση, η οποία είναι υπερδωδεκάμηνη, οι ΚΟΙΝΣΕΠ οφείλουν να υποβάλουν εντός του πρώτου τετραμήνου του επομένου από την εγγραφή τους έτους, όσα από τα στοιχεία του Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού και από τα αναφερόμενα στα άρθρα 17 και 18 της Υ.Α. δικαιολογητικά είναι διαθέσιμα, χωρίς να απαιτείται η έγκριση του προγραμματισμού και του απολογισμού από τη Γενική Συνέλευση. Επιπλέον, ειδικά για το πρώτο έτος εγγραφής στο Μητρώο, η υποβολή του Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού συνοδεύεται από την απαιτούμενη, ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριότητας, Άδεια Λειτουργίας ή στοιχεία που αποδεικνύουν την υποβολή αιτήματος για την έκδοση αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την συμπλήρωση της συνημμένης αίτησης και την αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών άμεσα.

Την υπουργική Απόφαση και το σύνολο του νομοθετικού στοιχείου που διέπει την εγγραφή και λειτουργία των ΚΟΙΝΣΕΠ, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, http://www.ypakp.gr/ κλικάροντας την ετικέτα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΥ ΚΕΚΟ, http://www.keko.gr/

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΛΟΥΣ