ΕΚΤΑΚΤΟ Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω COVID-19, με ποσό 800 €


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Δεδομένου ότι η ΠΝΠ 39162 ΕΞ 2020, που αφορά αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω COVID-19, με ποσό 800 €, δεν αναφέρονται οι επιχειρήσεις της Κοινωνικής Οικονομίας, η Συντονιστική Επιτροπή ίδρυσης Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Κ.ΑΛ.Ο., ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ στα μέλη την υποβολή σχετικού αιτήματος.

Προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται:

  1. Να μην απασχολούν εργαζόμενο ή να απασχολούν μέχρι και πέντε (5).
  2. Έχουν στις 20 Μαρτίου 2020: Ενεργό κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) έναν από τους αναφερόμενους στο ΦΕΚ της παραπάνω απόφασης, ή τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού δευτερεύοντος ΚΑΔ, είναι μεγαλύτερα από εκείνα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018.
  3. Έχουν υποβάλει μέχρι και την 20η Μαρτίου 2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, με ποσό ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 της δήλωσης Ε3) μεγαλύτερο του μηδενός.
  4. Έχουν υποβάλει μέχρι 16 Απριλίου 2020, όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2020.
  5. Όσες έχουν δηλώσει έναρξη εργασιών μέχρι 31 Μαρτίου 2019, να μην έχουν υποβάλει, μέχρι 16 Απριλίου 2020, πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ την περίοδο 1η Απριλίου 2019 μέχρι και 29 Φεβρουαρίου 2020, με μηδενικές εκροές.

Αιτήσεις υποβάλλονται στην διεύθυνση: https://aade.gr με χρήση κωδικών taxis κάθε επιχείρησης.

Απαραίτητη Προϋπόθεση να έχει δηλωθεί εταιρικός τραπεζικός λογαριασμός στο taxisnet

Για τους επιλέξιμους ΚΑΔ ανατρέξτε στην απόφαση αριθ. 39162 ΕΞ 2020/16 Απριλίου 2020, ΦΕΚ 1457, τ. Δεύτερο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 24 Απριλίου 2020


Discover more from ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ

Subscribe to get the latest posts sent to your email.