ΕΚΤΑΚΤΟ Διαγραφές ΚοινΣΕπ λόγω μη τήρησης Συμβατικών τους Υποχρεώσεων


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Εδώ και λίγες ώρες αρκετές ΚοινΣΕπ γίνονται αποδέκτες επιστολών από το Τμήμα Μητρώου του Υπουργείου Εργασίας και ενημερώνονται ότι αυτοδίκαια λόγω μη τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων τους {Κατάθεση Προσθέτων Στοιχείων μετά την Έναρξη στην Εφορία} και {Ετήσιος Απολογισμός} έχει επέλθει η διαγραφή τους και πρέπει να προχωρήσουν στην αναστολή της λειτουργίας τους και στο κλείσιμο του ΑΦΜ τους.

Άρθρο 11 Εξέταση αίτησης εγγραφής {Τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Φορέων ΚΑλΟ}

1. Το Τμήμα Μητρώου, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της αίτησης προβαίνει σε εξέτασή της, ως προς την τήρηση των διατάξεων του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016), την εκπλήρωση των γενικών και ειδικών κριτηρίων εγγραφής και την πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών.


Άρθρο 71 {ν. 4430/16} http://koinsep.org

Ο Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, συντάσσει ετήσιο οικονομικό προγραμματισμό και απολογισμό εκτέλεσης αυτού, καθώς και ισολογισμό ή/και Οικονομική Κατάσταση Αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 (Α’ 251), τους οποίους υποβάλλει στο Τμήμα Μητρώου.

Σύντομα θα έχουμε επιπλέον ενημέρωση περί αυτού. Αν έχετε λάβει και εσείς αντίστοιχο έγγραφο παρακαλώ ενημερώστε μας από την φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στην συνέχεια