ΕΚΤΑΚΤΟ Ενημέρωση σχετικά με υποχρέωση εγγραφής των ΚοινΣΕπ στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Σε συνέχεια προηγούμενων ενημερώσεων σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ) και των Συνεταιρισμών Εργαζομένων (Συν. Εργ.) του ν.4430/2016 (Α’205) στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Όπως προβλέπεται από το ν.4919/2022 (Α’71), από 1/10/2022, ενεργοποιείται η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με αρμοδιότητα τους ανωτέρω Φορείς.

Την συγκεκριμένη ημερομηνία, θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η μετάπτωση στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ και Συν. Εργαζομένων στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

Εντός της επόμενης εβδομάδας (3-7/10/2022), θα αποσταλούν από την Υπηρεσία μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (από την ηλεκτρονική δ/νση mitrwokoin@ypakp.gr) στις ηλεκτρονικές δ/νσεις των Φορέων που είναι καταχωρημένες στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο, οι αριθμοί Γ.Ε.ΜΗ των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ και των Συν.Εργ.

Σύμφωνα με το ν.4919/2022, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. αναγράφεται υποχρεωτικά:

α) Σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ,

β) σε κάθε έγγραφο που εκδίδουν οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ.,

γ) σε κάθε έγγραφο που αφορά στον υπόχρεο και φέρει την επωνυμία του,

δ) στους διαδικτυακούς τόπους του υπόχρεου.

Συνεπώς, θα πρέπει άμεσα οι φορείς να προσθέσουν τον αριθμό ΓΕΜΗ στα έντυπα και ηλεκτρονικά έγγραφά τους και ιστοσελίδες.

Σε ότι αφορά την διαδικασία εγγραφής, τροποποίησης στοιχείων, λύσης-εκκαθάρισης και διαγραφής των Φορέων αυτών από 1/10/2022, για την διασφάλιση της ομαλής συνέχειας και την αποφυγή περιττών διοικητικών βαρών αποφασίστηκε η προσωρινή συνέχιση της υποβολής των σχετικών αιτήσεων μέσω της υφιστάμενης πλατφόρμας του Γενικού Μητρώου Φορέων Κ.ΑΛ.Ο (kalo.yeka.gr) και η ενημέρωση του Γ.Ε.ΜΗ από την Υπηρεσία μας. Συνεπώς, οι ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ και οι Συν. Εργαζομένων θα συνεχίσουν, μέχρι νεοτέρας, να υποβάλλουν τις συγκεκριμένες αιτήσεις μέσω της πλατφόρμας kalo.yeka.gr και να λαμβάνουν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις στις οποίες θα αναγράφεται πλέον και ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.

Σε ότι αφορά την χορήγηση πιστοποιητικών ιστορικότητας (βεβαιώσεις τροποποιήσεων/μη τροποποιήσεων, λύσης/εκκαθάρισης, σύνθεσης οργάνου διοίκησης), θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση σχετικά με την διαδικασία υποβολής αιτήσεων και χορήγησής τους στους Φορείς.

Στον άμεσο σχεδιασμό της Υπηρεσία μας, μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες μετάπτωσης και μετάβασης στο νέο καθεστώς, είναι η διάθεση εκπαιδευτικού ενημερωτικού υλικού στους Φορεία και πιθανόν και η πραγματοποίηση online εκπαιδευτικής ημερίδας για τα θέματα του Γ.Ε.ΜΗ που σχετίζονται με τους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι οι ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ και οι Συν.Εργ. απαλλάσσονται από τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ. (παρ. 2 αρ.49 ν.4919/2022)