Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Γενετική Βελτίωση Ζώων» στον αγροτικό τομέα


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Πρεμιέρα έκανα στις 20 Δεκεμβρίου το υποέργο για τη «Γενετική Βελτίωση Ζώων». Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε €14,7 εκατ. και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έχει οριστεί για τις 20 Ιανουαρίου 2023.

Εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις και θέλετε να υποβάλετε αίτημα στήριξης στείλτε μας το μήνυμα σας από την φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στο τέλος του άρθρου και ένας συνεργάτης μας θα έλθει άμεσα σε επαφή μαζί σας.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι φορείς που αποτελούνται από νομικά πρόσωπα τα οποία ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί, αγροτικές εταιρικές Συμπράξεις, διεπαγγελματικές οργανώσεις και ανώνυμες εταιρείες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε συνεταιρισμούς
  • Σύλλογοι και συνεργατικά σχήματα, που είναι φορείς υλοποίησης προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης αγροτικών παραγωγικών ζώων
  • Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα των παραπάνω μορφών που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης και εγγραφής στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης
  • Οργανισμός ερευνών και διάδοσης γνώσεων

Δε δύνανται να κριθούν δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της εταιρείας αστικού δικαίου, με εξαίρεση τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και τις κοινοπραξίες.

Επενδυτικά σχέδια

Το κάθε επενδυτικό σχέδιο θα αποδεικνύει ότι εκπληρώνει έναν από τους παρακάτω στόχους:

  • Γενετική βελτίωση των εκτρεφόμενων ζώων
  • Βελτίωση των συνθηκών ευζωίας μέσα από παραγωγικά συστήματα που προάγουν την ανταγωνιστικότητα
  • Βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας
  • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ζωικών προϊόντων στις αγορές με χρήση βελτιωμένων φυλών ζώων
  • Αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, μέσω βελτιωμένων φυλών ζώων
  • Βιώσιμη ανάπτυξη και αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων, μέσω βελτιωμένων φυλών ζώων.

Ενισχύονται επενδύσεις σε έρευνα, σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού και σε δράσεις κατάρτισης και ενημέρωσης. Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων γίνεται εδώ.

Αν είσαστε υπό σύσταση αναφέρετε το όνομα
πείτε μας μερικά λόγια για τον φορέα σας