Εναρξη Επιχορήγησης ΟΑΕΔ σε «ΚοινΣΕΠ»


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Πρόγραμμα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων, κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων (ΚοινΣΕΠ), αλλά και ελεύθερων επαγγελματιών που ήταν άνεργοι, ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ.

Πρόκειται για το πρόγραμμα «Ενίσχυσης της Ρευστότητας και Στήριξης της Απασχόλησης», Με αυτό, επιχορηγούνται ιδιωτικές επιχειρήσεις και ΚοινΣΕΠ που δημιούργησαν νέες θέσεις εργασίας μεταξύ 1-1-2015 και 31-8-2015. Στόχος: Να διατηρήσουν αυτές τις θέσεις.

Επιχορηγούνται, επίσης, νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες και μέλη ΚοινΣΕΠ πρώην άνεργοι, οι οποίοι έκαναν που έκαναν έναρξη επιτηδεύματος μεταξύ 1-1-2014 και 31-8-2015.

Λεπτομέρειες, όροι υλοποίησης του προγράμματος, καθώς και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων διευκρινίζονται στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ, στην «Δημόσια Πρόσκληση Νο 8/2015».