Ενδυνάμωση της Ένταξης: Ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο για έναν Κοινωνικό Συνεταιρισμό στις Υπηρεσίες Κοινωνικοποίησης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων μέσω Δημιουργίας ΚοινΣΕπ Ένταξης ατόμων από Ευάλωτες Κοινωνικά Οµάδες


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μια αυξανόμενη συνειδητοποίηση της σημασίας της κοινωνικής ένταξης για άτομα από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με σωματικές, νοητικές και αισθητηριακές αναπηρίες.

Ένας κοινωνικός συνεταιρισμός που στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικοποίησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην προώθηση της ένταξης και στην υποστήριξη αυτών των ατόμων στο ταξίδι τους προς την ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία και την αγορά εργασίας.

Αυτό το άρθρο παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο για τη δημιουργία και διαχείριση ενός τέτοιου κοινωνικού συνεταιρισμού, δίνοντας έμφαση στον κοινωνικό αντίκτυπο και τις βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές.

1. Περίληψη:

Ο κοινωνικός συνεταιρισμός, με την ονομασία «Inclusive Horizons», στοχεύει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον τροφής για άτομα από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Μέσω μιας σειράς προγραμμάτων κοινωνικοποίησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, το Inclusive Horizons επιδιώκει να ενδυναμώσει τους συμμετέχοντες, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ενσωματωθούν στην κοινωνία και να αποκτήσουν πρόσβαση σε ουσιαστικές ευκαιρίες απασχόλησης.2. Αποστολή και Όραμα:

Αποστολή: Ενδυνάμωση ατόμων από Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες κοινωνικοποίησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, ενισχύοντας την ένταξή τους στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας.

Όραμα: Να είστε ένας κορυφαίος κοινωνικός συνεταιρισμός που αναγνωρίζεται για την αριστεία στην προώθηση της ενσωμάτωσης, της ισότητας και των βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών.

3. Αγορά-στόχος:

Το Inclusive Horizons θα απευθύνεται σε άτομα από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά:

 • Άτομα με σωματικές αναπηρίες
 • Άτομα με προκλήσεις ψυχικής υγείας
 • Αυτοί με αισθητηριακές αναπηρίες

4. Υπηρεσίες:

α). Προγράμματα κοινωνικοποίησης:

 • Κοινοτικές εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις
 • Ομάδες υποστήριξης
 • Ψυχαγωγικές δραστηριότητες

β). Προγράμματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων:

 • Επαγγελματική κατάρτιση
 • Εκπαιδευτικά εργαστήρια
 • Εκπαίδευση ετοιμότητας για εργασία

5. Συνεταιριστική Δομή:

Η Inclusive Horizons θα λειτουργεί ως συνεταιρισμός, διασφαλίζοντας τη δημοκρατική λήψη αποφάσεων και την κοινή ιδιοκτησία μεταξύ των μελών. Η συνεταιριστική δομή προωθεί μια αίσθηση κοινότητας και ενδυνάμωσης, ευθυγραμμισμένη με τις αξίες της επιχείρησης.

6. Μοντέλο χρηματοδότησης και εσόδων:

α). Χορηγίες και Δωρεές:

 • Αναζητήστε επιχορηγήσεις από κυβερνητικούς φορείς, ιδρύματα και προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

β). Μοντέλο χρέωσης για υπηρεσία:

 • Χρεώστε αμοιβές για προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων.
 • Προσφέρετε συμβουλευτικές υπηρεσίες βάσει αμοιβών για επιχειρήσεις που αναζητούν πρακτικές προσλήψεων χωρίς αποκλεισμούς.

7. Συνεργασίες και συνεργασίες:

Δημιουργήστε συνεργασίες με τοπικές επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα και κρατικούς φορείς για να βελτιώσετε την εμβέλεια και τον αντίκτυπο των προγραμμάτων του συνεταιρισμού. Συνεργαστείτε με εργοδότες για να δημιουργήσετε ευκαιρίες εργασίας χωρίς αποκλεισμούς για αποφοίτους προγραμμάτων.

8. Μέτρηση και αξιολόγηση:

Εφαρμογή ενός ισχυρού συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης για την αξιολόγηση του κοινωνικού αντίκτυπου των προγραμμάτων. Συλλέξτε δεδομένα σχετικά με τα αποτελέσματα των συμμετεχόντων, τα ποσοστά απασχόλησης και την κοινωνική ένταξη για τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών.

9. Μελέτη περίπτωσης:

Επισημάνετε ιστορίες επιτυχίας ατόμων που έχουν επωφεληθεί από τα προγράμματα Inclusive Horizons, παρουσιάζοντας το ταξίδι τους από την ευαλωτότητα στην ενδυνάμωση και την επιτυχή ένταξη στην αγορά εργασίας.

10. Πρακτικές βιωσιμότητας:

Ενσωματώστε περιβαλλοντικά βιώσιμες πρακτικές στις καθημερινές λειτουργίες, επιδεικνύοντας δέσμευση για κοινωνική ευθύνη. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, ενεργειακά αποδοτικές εγκαταστάσεις και πρωτοβουλίες μείωσης των απορριμμάτων.

Το Inclusive Horizons αντιπροσωπεύει μια ολιστική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, την προώθηση της κοινωνικοποίησης, της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της ένταξής τους στην κοινωνία. Συνδυάζοντας τον κοινωνικό αντίκτυπο με βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές, αυτός ο κοινωνικός συνεταιρισμός επιδιώκει να κάνει μια μόνιμη και θετική διαφορά στις ζωές εκείνων που συχνά περιθωριοποιούνται από την κοινωνία. Μέσω της καινοτομίας, της συνεργασίας και της δέσμευσης για ένταξη, το Inclusive Horizons στοχεύει να δημιουργήσει μια πιο δίκαιη και ενδυναμωμένη κοινότητα.