Ενημέρωση περί λειτουργίας Ηλεκτρονικής Βάσης του Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Σας ενημερώνουμε, ότι από 6/10/2014, ξεκίνησε η λειτουργία της ηλεκτρονικής βάσης του Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μόνο για νέες εγγραφές στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας.

images

Οι διαδικασίες που διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά είναι οι κάτωθι:

  1. προσωρινή εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας,
  2. οριστική εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας,
  3. έκδοση πιστοποιητικού μέλους και
  4. διαγραφή από το Μητρώο.

Ως εκ τούτου, από 7/10/2014, για να τηρηθεί η σωστή διαδικασία έκδοσης των αντίστοιχων βεβαιώσεων, οι χρήστες πρέπει:

  • Να εγγραφούν στη βάση για να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης και να συμπληρώνουν τα σχετικά ηλεκτρονικά πεδία.
  • Να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα στοιχεία που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την σχετική Υ.Α 2.2250/οικ.4.105 (ΦΕΚ 221/9-2-2012) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει στην ηλεκτρονική βάση του Μητρώου.
  • Να στείλουν σε φυσική μορφή τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας, Σταδίου 29, Αθήνα, Τ.Κ 10110.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Για όσους έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας μέχρι και 6/10/2014, ακολουθείται η χειρόγραφη διαδικασία εγγραφής.

Για όσες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και άλλους φορείς Κοινωνικής Οικονομίας έχουν ήδη λάβει ΑΜΚΕ μέχρι και 6/10/2014 στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας,ακολουθείται η χειρόγραφη διαδικασία για τις υπόλοιπες διαδικασίες όπως η υποβολή αίτησης πρόσθετων στοιχείων, η έκδοση πιστοποιητικού μέλους και η αίτηση διαγραφής(αυτοπρόσωπη υποβολή αίτησης ή ταχυδρομική αποστολή των αντίστοιχων αιτήσεων με τα σχετικά έγγραφα).

Όσον αφορά την έκδοση βεβαιώσεων τροποποίησης καταστατικού, περί τροποποίησης καταστατικού, καταχώρισης διοικούσας επιτροπής και μη λύσης και εκκαθάρισης, ακολουθείται η χειρόγραφη διαδικασία (αυτοπρόσωπη υποβολή αίτησης ή ταχυδρομική αποστολή αίτησης).

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας