Ενημέρωση σχετικά με υποχρέωση εγγραφής των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και διαδικασία σύστασης/τροποποιήσεων.


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν σχετικού ερωτήματός μας, η αρμόδια Υπηρεσία της ΓΓ Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων απέστειλε έγγραφο με διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία σύστασης/απόκτησης νομικής προσωπικότητας καθώς και τροποποιήσεων των Κοιν.Σ.Επ και των Συν. Εργαζομένων.

Το έγγραφο αυτό κοινοποιήθηκε με σχετική Εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας σε Δημόσιους Φορείς και Τράπεζες ώστε να εφαρμόζεται ενιαία και με σαφήνεια η προβλεπόμενη διαδικασία.

Συμπερασματικά, μέχρι 1/10/2022, η διαδικασία σύστασης και τροποποιήσεων των Κοιν.Σ.Επ και των Συν. Εργαζομένων συνεχίζει να γίνεται μέσω του Γενικού Μητρώου Φορέων Κ.ΑΛ.Ο (kalo.yeka.gr) και οι βεβαιώσεις που εκδίδονται μέσω αυτής της διαδικασίας ισχύουν και πιστοποιούν επαρκώς τα νομικά γεγονότα που αναγράφονται σε αυτές.

Συνεπώς, συνάγεται ότι έως 1/10/2022 παραμένει υποχρεωτική η διαδικασία εγγραφής, τροποποίησης στοιχειών, διαγραφής και έκδοσης βεβαιώσεων σχετικά με τις Κοιν.Σ.Επ και τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων μέσω της πλατφόρμας kalo.yeka.gr, όπως περιγράφεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ν.4430/2016 (Α’205) και την Υ.Α 61621/2643/30-12-2016 (Β’56/2017)).

Οι βεβαιώσεις εγγραφής, καταχώρησης τροποποίησης καταστατικού, καταχώρησης οργάνου διοίκησης και ιστορικού μεταβολών που εκδίδονται μέσω της πλατφόρμας εξακολουθούν να πιστοποιούν την απόκτηση νομικής προσωπικότητας των συγκεκριμένων φορέων (Κοιν.Σ.Επ και Συν. Εργαζομένων) καθώς και τις μεταβολές στοιχείων τους που δηλώνονται υποχρεωτικά βάσει του ν.4430/2016 στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο .

Σε ότι αφορά την διαδικασίας εγγραφής στο ΓΕΜΗ, θα πρέπει να απευθυνθείτε στις κατά τόπους Υπηρεσίες ΓΕΜΗ ή στην Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ.

Η Υπηρεσία μας θα δρομολογήσει σε συνεργασία με την ΓΓ Εμπορίου, το επόμενο διάστημα την ενεργοποιση η Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ώστε να ενοποιηθούν οι 2 διαδικασίες  από 1/10/2022, όπως προβλέπει ο ν.4919/2022.

Σε κάθε περίπτωση, θα επανέλθουμε με νεότερη ενημέρωση, πριν την συγκεκριμένη ημερομηνία (1/10/2022)

  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
  • ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
  • Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
  • ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΟΡΕΏΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
  • Ταχ. Δ/νση      : Σταδίου 29
  • Ταχ.Κώδικας  : 101 10 – Αθήνα
  • Πληροφορίες  : Ν.Μποσινάκος
  • Τηλέφωνο       : 210 3256571
  • e-mail               :nmposinakos@ypakp.gr

Discover more from ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ

Subscribe to get the latest posts sent to your email.