Ενημερωτική Εκδήλωση από το ΕΕΑ και την ΑΣ «Δημιουργία» με θέμα: Ημέρες Καριέρας: Δικτύωση Ωφελούμενων με Επιχειρήσεις


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ-ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ) οργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Ημέρες Καριέρας: Δικτύωση Ωφελούμενων με Επιχειρήσεις», την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 15:00, στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 52).

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν, από επιχειρήσεις του ΕΕΑ, οι ανάγκες τους για κάλυψη νέων θέσεων εργασίας και από ειδικούς, τα προγράμματα:

«Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας 19.101 Θέσεων Πλήρους Απασχόλησης», του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

«Νεοφυής Επιχειρηματικότητα», του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για Ανέργους και για Νέους Ελεύθερους Επαγγελματίες (πρώην ανέργους)

«Επίδομα Σε Νέους Από 20-29 Ετών», του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Η εκδήλωση είναι ανοικτή και δωρεάν για το ευρύ κοινό

Περισσότερες Πληροφορίες: Έλενα Νικολακοπούλου, τ. 6972663021,
email: debriefevents@gmail.com

img02

img01

H εκδήλωση οργανώνεται στο πλαίσιο της Δράσης 14: «Δικτύωση Ωφελουμένων με επιχειρήσεις – Ημέρες Καριέρας» του έργου «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ – ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ» της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ-ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, η οποία εντάσσεται στην Πράξη «Εργασία στον τόπο μου – Πράσινα Επαγγέλματα», της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση» στο πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.