Επίπληξη σε ΚοινΣΕπ για μη συνεργασία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Εξαίρεση στον κανόνα της επιβολής διοικητικού προστίμου, λόγω μη συνεργασίας μαζί της, εισήγαγε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε υπόθεση καταγγελίας σε βάρος Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.). Λαμβάνοντας υπόψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Κοιν.Σ.Επ., η Αρχή αποφάσισε να δώσει μια ακόμη ευκαιρία στην καταγγελλόμενη, επιβάλλοντας επίπληξη και δίδοντάς της προθεσμία επτά (7) ημερών για να απαντήσει στην καταγγελία, πριν προχωρήσει στην επιβολή διοικητικού προστίμου.

Σύμφωνα με το ιστορικό της απόφασης ΑΠΔΠΧ 23/2023, η Αρχή δέχθηκε καταγγελία για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών από Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση. Ο καταγγέλλων ανέφερε έλαβε από την Κοιν.Σ.Επ. μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για εμπορική προώθηση υπηρεσιών ψηφιακής διαφήμισης, χωρίς να έχει προηγούμενη σχέση με αυτή, ενώ κατόπιν ερωτήματός του πληροφορήθηκε πως τα δεδομένα του είχαν συλλεγεί από έρευνα αγοράς.

Η Αρχή ενημέρωσε την Κοιν.Σ.Επ. για την καταγγελία, ζητώντας τις απόψεις της επ’ αυτής, χωρίς όμως ανταπόκριση. Ακολούθησαν άλλες πέντε προσπάθειες, με αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων υπενθύμισης, τηλεφωνική επικοινωνία και επίδοση εγγράφων από αστυνομικό τμήμα, οι οποίες παρέμειναν και αυτές άκαρπες. Εν τέλει η Αρχή κάλεσε την Κοιν.Σ.Επ. σε ακρόαση, χωρίς και αυτή τη φορά να εμφανιστεί κάποιος εκπρόσωπος της επιχείρησης.

Η Αρχή διαπίστωσε την αδικαιολόγητη μη ανταπόκριση της καταγγελλόμενης στις κλήσεις της, καθώς και την παραβίαση του άρθρου 31 ΓΚΠΔ, έλαβε ωστόσο υπόψιν της το καθεστώς λειτουργίας των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του θεσμού της Κοινωνικής και αλληλέγγυας Οικονομίας, όπως αυτό προσδιορίζεται στο Νόμο 4430/2016.

Με βάση το κριτήριο αυτό, η Αρχή δεν προχώρησε στην επιβολή διοικητικού προστίμου, όπως έχει πράξει σε αντίστοιχες περιπτώσεις στο πρόσφατο παρελθόν, αλλά απηύθυνε επίπληξη στην Κοιν.Σ.Επ.. Η επίπληξη αυτή αποτελεί μια τελευταία ευκαιρία πριν την επιβολή διοικητικού προστίμου, αφού παράλληλα η καταγγελλόμενη έλαβε την εντολή να απαντήσει άμεσα στην καταγγελία και ενημερώθηκε ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός επτά ημερών θα δεχθεί διοικητικό πρόστιμο.