ΕΠΕΙΓΟΝ Καλούνται όλες οι ΚοινΣΕπ για άμεση ηλεκτρονική αποστολή έως την 31η Ιανουαρίου 2019 του απολογισμού 2017


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Με το παρακάτω μήνυμα Καλούνται όσες ΚοινΣΕπ δεν έχουν υποβάλει τον ετήσιο απολογισμό για την χρήση 2017 να το κάνουν ΑΜΕΣΑ εν όψη της ανακοίνωσης Χρηματοδοτικής Στήριξης και να κλείσουν κάθε εκκρεμότητα. Εάν θέλετε βοήθεια στην υποβολή στείλτε μας το μήνυμα σας από την φόρμα που θα βρείτε στο τέλος του άρθρου αυτού.

Ενόψει του προγραμματισμού δράσεων για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία παρακαλούμε για την άμεση ηλεκτρονική αποστολή έως την 15η Ιανουαρίου 2019 των οικονομικών καταστάσεων του φορέα σας για τη χρήση 2017.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να επισυναφτούν οι οικονομικές καταστάσεις που προβλέπονται από τον ν. 4430/2016, δηλαδή Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης (γίνεται δεκτό και το Έντυπο Ε3 –Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα).

Επιπλέον σας υπενθυμίζουμε την υποχρέωσή σας για κατάθεση της Αίτησης Πιστοποιητικού Μέλους 2018 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας kalo.yeka.gr έως την 31η Ιανουαρίου 2019.