Επιμελητήριο Δράμας: Διαγωνισμός για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Το Επιμελητήριο Δράμας στο πλαίσιο υλοποίησης του Στρατηγικού Έργου“SmartSpecialization”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013», και συγκεκριμένα της Δράσης 4.2 Διασυνοριακά Βραβεία Επιχειρηματικότητας, διοργανώνει Διαγωνισμό Νέων Καινοτόμων Ιδεών, απευθυνόμενο προς κάθε νέο επιχειρηματία και ερευνητή(φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία), με θεμελιώδες κριτήριο την κάλυψη των στόχων της στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση στην περιφέρεια της ΑΜΘ, όσο και των στόχων της οικονομικής ανάπτυξης για την Διασυνοριακή Συνεργασία Ελλάδας – Βουλγαρίας.
Στο πλαίσιο υλοποίησης της Διασυνοριακής διάστασης του Προγράμματος, μία αντίστοιχη Δράση θα υλοποιηθεί και στην νότια Βουλγαρία.
Μέσα από τον διαγωνισμό βράβευσηςτης Επιχειρηματικότητας για νέους – καινοτόμους ερευνητές και επιχειρηματίες, θα αξιοποιηθούν οι συμβουλευτικές δομές που καλύπτουν έξυπνα τις προτεραιότητες έξυπνης εξειδίκευσης. Το Επιμελητήριο Δράμαςως εταίρος του Στρατηγικού Έργου“SmartSpecialization”, με περιοχή ευθύνης την περιφέρεια της ΑΜΘ, έχει ως βασική αποστολήτου, την ενεργό προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, καθώς και της προώθησης της απασχόλησης στην αγοράς εργασίας, μέσω της συγκεκριμένης δράσης. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζει να δώσει την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να αναδείξουν τις ιδέες τους για ένα νέο προϊόν ή επιχείρηση, αλλά και να τις μετουσιώσουν σε επιχειρηματική πράξη, με την κατάλληλη υποστήριξη και καθοδήγηση.
Στις ιδέες που θα διακριθούν, θα προσφερθούν συμβουλευτικές υπηρεσίες οι οποίες θα αφορούν είτε σε λογιστική υποστήριξη, νομική υποστήριξη και υποστήριξη στην εξεύρεση πόρων χρηματοδότησης των επιχειρηματικών τους σχεδίων, ανάλογα με την φάση στην οποία βρίσκεται η επιχειρηματική ιδέα.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι νέοι καινοτόμοι ερευνητές και επιχειρηματίες (φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες), οι οποίοι επιθυμούν να εξελίξουν την επιχειρηματική του ιδέα και να λάβουν εξειδικευμένη υποστήριξη.
Για τις επιλεχθέντες ιδέες προς βράβευσηκαθώς και για την απονομή των βραβείων στους επιλεχθέντες ερευνητές – επιχειρηματίες από την περιοχή της ΑΜΘ,θα υπάρξει σχετική ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από το Επιμελητήριο Δράμας.
Η περιγραφή της επιχειρηματικής ιδέας θα πρέπει να δίνει περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες ενότητες:
  • Τίτλος επιχειρηματικής πρότασης /Επωνυμία της επιχείρησης (Μια λέξη, ή ένα ακρωνύμιο ή φράση που προσδιορίζει την επιχείρηση)
  • Στόχος της επιχειρηματικής ιδέας, το επιχειρηματικό πλάνο κλπ.
  • Περιγραφή του προϊόντος/ της υπηρεσίας
  • Καινοτομίες-Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της πρότασης και πώς διαφοροποιείται από τις υπάρχουσες επιχειρηματικές δραστηριότητες
  • Συνάφεια με την Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Περιγραφή)
  • Πελάτες (κατηγορίες/ομάδες πελατών και ανάγκες που καλύπτονται), extra υπηρεσίες που τους παρέχετε, τρόποι που θα τους προσελκύσετε κλπ.
  • Τρόποι παραγωγής (ή προμήθεια) του προϊόντος/ υπηρεσίας και διαχείριση της διανομής του προϊόντος/ υπηρεσίας για να είναι αποτελεσματική και επικερδής.
  • Πηγές εσόδων και εξόδων της επιχείρησης (Από ποιες πηγές η επιχείρησή αντλεί έσοδα; Ποιες είναι οι κυριότερες πηγές εξόδων απαραίτητων για τη λειτουργία της επιχείρησής σας;)
  • Στοιχεία για την ομάδα έργου της επιχειρηματικής ιδέας, αναφέροντας σε ξεχωριστή σελίδα κάτω από τον τίτλο “Ομάδα έργου” τα ακόλουθα για κάθε ένα από τα μέλη της ομάδας:
Το Επιμελητήριο Δράμας προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη δράση να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας την επιχειρηματική τους ιδέα στην ηλεκτρονική διεύθυνση pap@dramanet.gr (link sends e-mail) έως 17 Ιουλίου 2015. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με τον κ. Αλκή Παπαδημητρίου στο 25210-55160.