Επιστολή Διαμαρτυρίας προς τον Υπ, Εργασίας!


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Δράμα, 19 Σεπ.2014 Αξιότιμε κύριε Υπουργέ.

Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο σας και πρώτα απ όλα υγεία.

Με κοινή απόφαση των μελών του Κοινωνικού Συνεταιρισμού <Φιλάδελφος .με αριθμό μητρώου Δ00044 σας αποστέλλουμε με την παρούσα επιστολή μας τους προβληματισμούς μας αλλά και την αγωνία μας για το μέλλον των ΚΟΙΝΣΕΠ στην Ελλάδα. Με την δημοσίευση του νόμου 4019/11 πάρα πολλοί συνάδελφοι στον τομέα της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Συμπεριφοράς εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για ένα πρωτοποριακό νόμο που ενώ στην Ευρώπη ίσχυε από χρόνια, στην Ελλάδα γίνεται επιτέλους νόμος του Κράτους. Ενώ στην αρχή εφαρμογής του νόμου ο νομοθέτης διατύπωσε σωστά την άποψη του , ότι τα όποια κέρδη αφού δεν διανέμονται στα μέλη ΔΕΝ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ αλλά θα μοιράζονται στους εργαζόμενους ως πριμ παραγωγικότητας και ένα ποσοστό για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Έρχεται ο εφαρμοστικός νόμος από το υπουργείο οικονομικών και αίρει αυτή την παράγραφο και μας φορολογεί αδίκως καθώς εμείς όλοι που ιδρύσαμε τους πρώτους ΚΟΙΝΣΕΠ , βασιστήκαμε σ αυτήν την διατύπωση και κάναμε το εγχείρημα της Κοινωνικής Αλληλεγγύης ιδρύοντας ΚΟΙΝΣΕΠ.

images

Δυστυχώς εξαπατηθήκαμε και τώρα με κίνδυνο να πάμε φυλακή συνεχίζουμε να διατηρούμε τις κοινωνικές επιχειρήσεις, ΧΩΡΙΣ καμία μα καμία φορολογική ελάφρυνση όπως γίνεται στις επαγγελματικές επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα:

 Τυγχάνουν πρακτικά ίδιας φορολογικής και γενικότερα νομικής μεταχείρισης με οποιαδήποτε άλλη μορφή επιχείρησης.
 Δεν απαλλάσσονται της φορολόγησης (ενώ το αντίθετο εξακολουθεί λανθασμένα να είναι ανηρτημένο στην ιστοσελίδα ΥΠΑΚΠ). Η αρχική θεσμική πρόβλεψη ότι ΔΕΝ θα φορολογούνται καταργήθηκε πριν καν εφαρμοστεί.
 Δεν απολαμβάνουν ούτε καν τις απαλλαγές και ευνοϊκές ρυθμίσεις για νέους επιχειρηματίες, όπως η πρώτη πενταετία κλπ.
 Δεν έχουν καμία στήριξη για την πρώτη περίοδο λειτουργίας τους, ενώ η όποια οικονομική βοήθεια δίδεται μόνον εφόσον κατατεθεί ισόποση εγγυητική επιστολή.
 Επίσης δεν έχει προβλεφθεί από το υπουργείο οι προσλήψεις στις ΚΟΙΝΣΕΠ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ απ όλα τα κοινωνικά προγράμματα ΤΟΥ ΟΑΕΔ χωρίς περιορισμούς για τα μέλη μας και μη.
 Είναι απίθανο να υπάρξει συνεργασία με τις τοπικές αυτοδιοικήσεις σε επίπεδο υπογραφής προγραμματικών συμφωνιών εκτός ελαχίστων και όχι για τις ΚΟΙΝΣΕΠ συλλογικού και παραγωγικού σκοπού, με την πρόφαση από τους Δημάρχους και Περιφερειάρχες ότι δεν σας ξέρουμε και δεν γνωρίζουμε τι είναι ΚΟΙΝΣΕΠ. Εάν τα ιδρυτικά μέλη είχαν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν αυτές τις εγγυήσεις, δεν θα είχαν ανάγκη να προβούν στη σύσταση και λειτουργία αυτής της ειδικής κατηγορίας επιχειρήσεων που, μεταξύ άλλων, σκοπό έχουν και την ένταξη ή επανένταξη στην εργασία. Την ίδια στιγμή, αυτό δεν ζητείται – και σωστά – ούτε καν από τους δωρεάν επιχορηγούμενους νέους επιχειρηματίες, που ενισχύονται από τον ΟΑΕΔ για τη δημιουργία της επιχείρησής τους.
 Τέλος, ενώ εκ του νόμου, του καταστατικού τους και του θεσμικού τους ρόλου, οι ΚΟΙΝΣΕΠ βρίσκονται σε μία διαρκή προσπάθεια ανάπτυξης και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, μετά την ολοκλήρωση της περιόδου για την οποία ιδρύθηκαν και κατά τον τερματισμό της λειτουργίας τους, υποχρεούνται να αποδώσουν στο Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας όσα συσσωρευμένα κέρδη έχουν δημιουργηθεί. Δηλαδή, τα πρόσωπα που μόχθησαν για την ίδρυση, δημιουργία, ανάπτυξη και κερδοφορία μιας ΚΟΙΝΣΕΠ δεν θα απολαύσουν το θετικό αποτέλεσμα των προσπαθειών τους, όπως θα συνέβαινε σε οποιαδήποτε άλλης μορφής επιχείρηση.

Ύστερα από τα ανωτέρω προτείνουμε και παρακαλούμε θερμά:

Να επανέλθει η αρχική ρύθμιση σχετικά με τη ΜΗ φορολόγηση των ΚΟΙΝΣΕΠ, αφού εκ του νόμου ΔΕΝ διανέμουν κέρδη στους συνεταίρους-μέλη τους, αλλά το όποιο θετικό αποτέλεσμα του ισολογισμού ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ διατίθεται κατά 5% για το αποθεματικό, επενδύεται κατά τουλάχιστον 60% για την ανάπτυξη της επιχείρησης, ή διανέμεται μέχρι 35% στους εργαζόμενους οι οποίοι και φορολογούνται για αυτό. Να ξεκινήσει το συντομότερο η διαδικασία οικονομικής στήριξης των ΚΟΙΝΣΕΠ, όπως όλων των νέων επιχειρήσεων, ώστε να μπορέσουν το συντομότερο να ενταχθούν στην εργασία τα άτομα των ειδικών ομάδων, όπως στοχεύει ο ιδρυτικός νόμος.

1.Η οικονομική βοήθεια να παρέχεται χωρίς απαίτηση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής, αλλά να καταβάλλεται τμηματικά ανάλογα με την πρόοδο του επιχειρησιακού σχεδίου.

2.Τα μέτρα στήριξης, να προβλεφθεί ότι αφορούν και τις ΚΟΙΝΣΕΠ που ήδη λειτουργούν.

3.Επίσης να προβλεφθεί νομοθετική ρύθμιση ώστε το ΑΡΘΡΟ 30ο να διατυπωθεί όπως παρακάτω. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

1. Τη διάλυση του Συνεταιρισμού ακολουθεί η εκκαθάριση. Αν ο Συνεταιρισμός κηρυχθεί σε πτώχευση, ακολουθείται η διαδικασία της εμπορικής νομοθεσίας. Η εκκαθάριση διενεργείται από τη Διοικούσα Επιτροπή ή σε περίπτωση που αυτή κρίνει αναγκαίο, από δύο εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Ο Συνεταιρισμός λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται και μετά τη διάλυσή του για όσο χρόνο διαρκεί η εκκαθάριση. Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις και ιδίως εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και πληρώνονται τα χρέη του Συνεταιρισμού. Αν απομένει μόνο παθητικό, οι εκκαθαριστές προβαίνουν στην περάτωση της εκκαθάρισης. Αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει και ενεργητικό, ο Συνεταιρισμός αναβιώνει αυτοδίκαια και ως υπό εκκαθάριση εγγράφεται στα οικεία Μητρώα βάσει του άρθρου 791 ΚΠολΔ. Με το πέρας της εκκαθάρισης το υπόλοιπο ενεργητικό, εφ όσον αναβιώνει ο Συνεταιρισμός να ξαναεγγράφεται στο ενεργητικό της ΚΟΙΝΣΕΠ, εφ όσον όμως δεν αναβιώνει, τα όποια διαθέσιμα να διανέμονται στα εναπομείναντα μέλη της ΚΟΙΝΣΕΠ και να μη διατίθεται στο Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας .

ΥΓ 1. εφόσον δεν απαλλαγούμε από την φορολογία

2. Εφ όσον δεν επιχορηγηθούμε , και ίσως γι αυτό προέβλεψε ο νομοθέτης ότι : αφού σας απαλλάσσω από την φορολογία και επιπλέον σας επιχορηγώ , τα τελικά διαθέσιμα από την διάλυση όποιας ΚΟΙΝΣΕΠ περιέρχονται στο Κοινωνικό Ταμείο , όπερ και άτοπο με τα σημερινά δεδομένα της φορολόγησης των ΚΟΙΝΣΕΠ.

Είμαστε στη διάθεση σας και των συνεργατών σας για κάθε περαιτέρω αναλυτική συζήτηση. Όμως, λύσεις ΤΩΡΑ, όχι στις καλένδες Δεν πρέπει να ξεχάσουμε να αναφέρουμε εδώ τους υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου σας και κυρίως τον κ. Γεώρμα Κ. που με ζήλο και υπομονή έστησαν όλο αυτό το εγχείρημα. Περιμένουμε απάντηση για να ενημερώσουμε τα μέλη μας. Σας ευχαριστούμε Με τιμή,

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος Σμολοκτός Νικόλαος
ο Αντιπρόεδρος Θεοδωρίδης Θεόδωρος.

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ «ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ»
Φιλιππουπόλεως 37 Δράμα, τκ 66100
ΑΦΜ 997411291, ΑΜ. Δ 00044
Τηλ. 25210 23266- φαξ 25210 23288
Email filadelfosdramas@yahoo.gr
www.filadelfos.gr