Επιστολη διαμαρτυριας στον Πρωθυπουργο


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Επιστολή διαμαρτυρίας στον Πρωθυπουργό / Από την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ – Πολύ family

«Κύριε Πρωθυπουργέ

Με πρωτοβουλία του Συλλόγου πολυτέκνων Αιγιαλείας και με όπλο τη δύναμη της προσφοράς ιδρύσαμε από 4 Σεπτεμβρίου 2012 Κοινωνικό Συνεταιρισμό Συλλογικού Σκοπού με την επωνυμία «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» και διακριτικό τίτλo «Πολύ Family» με έδρα το Αίγιο σύμφωνα με τον νόμο 4019/2011.

Η εν λόγω κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση έχει ως επιδίωξη (σκοπό) το συλλογικό όφελος και την εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων. Η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας, που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.

Η ΚοινΣΕπ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ είναι νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Τα κέρδη δεν διατίθενται στα μέλη του, αλλά διατίθενται: α) για την δημιουργία αποθεματικού κατά 5%, β) στους εργαζομένους της επιχείρησης ως πριμ παραγωγικότητας το 25% και το υπόλοιπο 70% διατίθεται για νέες δραστηριότητες με σκοπό πάντα την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η συνεταιριστική επιχείρηση σκοπό θα έχει να διατίθενται τα εμπορεύματα με μειωμένες τιμές από 20% έως 50%, διότι σκοπός του Νομοθέτη δεν είναι η εξασφάλιση κέρδους αλλά η δημιουργία θέσεων εργασίας.

Κύριε Πρωθυπουργέ με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νέου φορολογικού νομοσχεδίου νόμος 4110/2013 καταργείται η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του νόμου 4019/2011 (Α216) από τότε που ίσχυσε, με συνέπεια οι Κοιν.Σ. Επ.να φορολογούνται πλέον για τα συνολικά τους κέρδη όπως όλοι οι συνεταιρισμοί και οι επιχειρήσεις γενικότερα.

Εμείς Κύριε Πρωθυπουργέ στήσαμε μια επιχείρηση από το πουθενά χωρίς κεφάλαια και επιχορηγήσεις με μοναδικό σκοπό την διάθεση των προϊόντων μας σε πολύ χαμηλές τιμές και την εξασφάλιση θέσεων εργασίας σε ανέργους πολύτεκνους της περιοχής μας και με την κατάργηση του άρθρου 10 παράγραφος 3 του Ν 4019/2011 υποχρεωνόμαστε να κλείσουμε και να μην πραγματοποιηθεί το όνειρο των πολυτέκνων και όλων των ευάλωτων ομάδων της Αιγιαλείας. Έχουμε αδυναμία να ανταγωνιστούμε τα μεγάλα SM της περιοχής μετά από τις συνθήκες που δημιούργησε η κατάργηση του παραπάνω άρθρου.

Ζητάμε την άμεση παρέμβασή σας ώστε να μην ισχύσει η κατάργηση της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του Νόμου 4019/2011και να επιτρέψετε σε μας να μην στερηθούμε τη χαρά της προσφοράς».

Με εκτίμηση

Για την προσωρινή διοικούσα επιτροπή

Καραϊσκος Εμμανουήλ – Πρόεδρος Πολυτέκνων Αιγιαλείας