Επιστολη προς Υπουργο Κο Βρουτση


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Σας κοινοποιούμε επιστολή δυο Κοιν.Σ.Επ. προς τον υπουργό εργασίας κο Βρουτση με θέματα που αφορούν τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

Αντιμετώπιση ΚΟΙΝΣΕΠ και μέτρα στήριξής τους

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Είμαστε ιδρυτικά μέλη και νόμιμοι εκπρόσωποι των παραπάνω αναφερόμενων ΚΟΙΝΣΕΠ, κατηγορίας Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού, που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας και έχουν κάνει έναρξη εργασιών.

Η ολοκλήρωση του πλαισίου του Στρατηγικού Σχεδίου για την δημιουργία και την υποστήριξη των ΚΟΙΝΣΕΠ, όπως άλλωστε έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου σας, επιβάλλει την ταχύτερη οριστικοποίηση, θεσμοθέτηση και εφαρμογή ορθολογικών και ρεαλιστικών μέτρων στήριξης των καινοτόμων αυτών επιχειρήσεων, με κριτήρια που θα βοηθήσουν στην επιβίωση και ανάπτυξή τους.

Οι ΚΟΙΝΣΕΠ, κατά κανόνα, δημιουργούνται από και για άτομα που πλήττονται από την ανεργία ή άλλα κοινωνικά προβλήματα. Όμως, τελικά, αντιμετωπίζονται χωρίς καμιά διαφορά από μια οποιαδήποτε συνήθους μορφής εμπορική επιχείρηση.

Συγκεκριμένα

  • Τυγχάνουν πρακτικά ίδιας φορολογικής και γενικότερα νομικής μεταχείρισης με οποιαδήποτε άλλη μορφή επιχείρησης.
  • Δεν απαλλάσσονται της φορολόγησης (ενώ το αντίθετο εξακολουθεί λανθασμένα να είναι ανηρτημένο στην ιστοσελίδα ΥΠΑΚΠ). Η αρχική θεσμική πρόβλεψη ότι ΔΕΝ θα φορολογούνται καταργήθηκε πριν καν εφαρμοστεί.
  • Δεν απολαμβάνουν ούτε καν τις απαλλαγές και ευνοϊκές ρυθμίσεις για νέους επιχειρηματίες, όπως η πρώτη πενταετία κλπ.
  • Δεν έχουν καμία στήριξη για την πρώτη περίοδο λειτουργίας τους, ενώ η όποια οικονομική βοήθεια δίδεται μόνον εφόσον κατατεθεί ισόποση εγγυητική επιστολή. Κάτι το οποίο, όταν ζητείται από άτομα των παραπάνω κατηγοριών είναι τουλάχιστον ελάχιστα έως καθόλου ρεαλιστικό, αν όχι σοβαρά αντιφατικό. Εάν τα ιδρυτικά μέλη είχαν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν αυτές τις εγγυήσεις, δεν θα είχαν ανάγκη να προβούν στη σύσταση και λειτουργία αυτής της ειδικής κατηγορίας επιχειρήσεων που, μεταξύ άλλων, σκοπό έχουν και την ένταξη ή επανένταξη στην εργασία. Την ίδια στιγμή, αυτό δεν ζητείται – και σωστά – ούτε καν από τους δωρεάν επιχορηγούμενους νέους επιχειρηματίες, που ενισχύονται από τον ΟΑΕΔ για τη δημιουργία της επιχείρησής τους.
  • Τέλος, ενώ εκ του νόμου, του καταστατικού τους και του θεσμικού τους ρόλου, οι ΚΟΙΝΣΕΠ βρίσκονται σε μία διαρκή προσπάθεια ανάπτυξης και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, μετά την ολοκλήρωση της περιόδου για την οποία ιδρύθηκαν και κατά τον τερματισμό της λειτουργίας τους, υποχρεούνται να αποδώσουν στο Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας όσα συσσωρευμένα κέρδη έχουν δημιουργηθεί. Δηλαδή, τα πρόσωπα που μόχθησαν για την ίδρυση, δημιουργία, ανάπτυξη και κερδοφορία μιας ΚΟΙΝΣΕΠ δεν θα απολαύσουν το θετικό αποτέλεσμα των προσπαθειών τους, όπως θα συνέβαινε σε οποιαδήποτε άλλης μορφής επιχείρηση.

Ύστερα από τα ανωτέρω προτείνουμε και παρακαλούμε θερμά:

  1. Να επανέλθει η αρχική ρύθμιση σχετικά με τη φορολόγηση των ΚΟΙΝΣΕΠ, αφού εκ του νόμου ΔΕΝ διανέμουν κέρδη στους συνεταίρους-μέλη τους, αλλά το όποιο θετικό αποτέλεσμα του ισολογισμού ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ διατίθεται κατά 5% για το αποθεματικό, επενδύεται κατά τουλάχιστον 60% για την ανάπτυξη της επιχείρησης, ή διανέμεται μέχρι 35% στους εργαζόμενους οι οποίοι και φορολογούνται για αυτό.
  2. Να ξεκινήσει το συντομότερο η διαδικασία οικονομικής στήριξης των ΚΟΙΝΣΕΠ, όπως όλων των νέων επιχειρήσεων, ώστε να μπορέσουν το συντομότερο να ενταχθούν στην εργασία τα άτομα των ειδικών ομάδων, όπως στοχεύει ο ιδρυτικός νόμος.
  3. Η οικονομική βοήθεια να παρέχεται χωρίς απαίτηση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής, αλλά να καταβάλλεται τμηματικά ανάλογα με την πρόοδο του επιχειρησιακού σχεδίου.
  4. Τα μέτρα στήριξης, να προβλεφθεί ότι αφορούν και τις ΚΟΙΝΣΕΠ που ήδη λειτουργούν.

Είμαστε στη διάθεση τη δική σας και των συνεργατών σας για κάθε περαιτέρω αναλυτική συζήτηση.

Σας ευχαριστούμε Με τιμή,

Μαυρίδης Κλήμης
ΝΙΚΗ – ΚΟΙΝΣΕΠ
ΑΜΚΕ: Δ00209

Γιώργος Αναστόπουλος
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΓΗ – ΚΟΙΝΣΕΠ
ΑΜΚΕ: Δ00248