Επιτυχημένη συνάντηση εκπροσώπων του νέου Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας με τον Υπουργό Εργασίας κ. Άδωνι Γεωργιάδη


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Ηθική ανάπτυξη, κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη υπήρξαν τα βασικά θέματα της πρώτης Θεσμικής επίσημης συνάντησης μεταξύ εκπροσώπων του Νέου Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας* και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Άδωνι Γεωργιάδη.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ένα θετικό κλίμα, με τον κ. Γεωργιάδη να υποδέχεται τους εκπροσώπους του Επιμελητηρίου στο υπουργείο του. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων και ενημέρωσης σχετικά με θέματα που αφορούν την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, καθώς και την ανάγκη προώθησης της διατύπωσης πολιτικών που θα υποστηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία.

Στον κο Υπουργό παρεδόθη πλήρης φάκελος που περιλαμβάνει τόσο τα έγγραφα πιστοποίησης του Νέου Φορέα όσο και αρκετό υλικό για την τρέχουσα κατάσταση και τα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας όσο και τεκμηριωμένες προτάσεις για την επίλυση αυτών.

Ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε την υποστήριξή του προς το Νέο Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας και την προθυμία του να συνεργαστεί με τον Θεσμικό πλέον Φορέα για την προώθηση των κοινών στόχων που αφορούν την ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης και την προώθηση της αλληλεγγύης στην οικονομία.

Οι εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου εξέφρασαν την εκτίμησή τους για το ενδιαφέρον και τη στήριξη του υπουργού και δήλωσαν έτοιμοι να συνεργαστούν ενεργά για την υλοποίηση των κοινών τους στόχων.

Η συνάντηση αντιπροσώπων του Νέου Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας με τον κ. Άδωνη Γεωργιάδη αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στην Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με:

Φίσκιλης Άγγελος Προεδρεύων Διοικητικού Συμβουλίου
7ης Μαρτίου 1944 21α Νίκαια tel.: +30 69310 25400
url.: https://kalochamber.gr – e-mail.: ceo@kalochamber.gr

* Το Νέο Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας

Το Νέο Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας είναι ο Επίσημος Θεσμικός Φορέας που έχει ως σκοπό την προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα, της Εκπροσώπησης σε Εθνικό #, Ευρωπαϊκό και Διεθνές περιβάλλον των Φορέων Κ.Αλ.Ο. σύμφωνα με την Νομοθεσία που διέπει τους Επιμελητηριακούς Φορείς της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής αλληλεγγύης στην οικονομία. Στοχεύει στη συνεργασία με τις αρχές και τους φορείς για την εφαρμογή πολιτικών που θα προωθούν αυτούς τους στόχους προς όφελος της κοινωνίας και των Ευάλωτων Ομάδων.

# Σύμφωνα με τον νόμο 4430/16 και το Άρθρο 12 Εθνική Επιτροπή για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία