Ερώτημα στο Μητρώο περί δραστηριοτήτων σε ΚοινΣΕπ Φροντίδας


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Μετά από μερικές περιπτώσεις όπου το Μητρώο αρνήθηκε την έγκριση καταστατικού ΚοινΣΕπ Κοινωνικής Φροντίδας που περιλάμβαναν στο καταστατικό τους και παραγωγικού σκοπού δραστηρίοτητες για να υποστηρίξουν το Κοινωνικό τους Έργο καθώς υπάρχει έλλειψη χρηματοδότησης θεωρήθηκε σκόπιμο να απευθυνθεί η παρακάτω επιστολή για επιπλέον διευκρινίσεις με ημερομηνία κατάθεσης 16/02/2015 και Αρ. Γεν. Πρωτοκόλλου 6417

Στα πλαίσια λειτουργίας και εφαρμογής του νόμου 4019/2011 έχει συσταθεί το τμήμα μητρώου κοινωνικής οικονομίας το οποίο εφαρμόζει τον ανώτερο νόμο.

Για την διευκόλυνση στον σχηματισμό των ΚοινΣΕπ ο εφαρμοστέος νόμος παρέχει και πρότυπο καταστατικό που υπάρχει και αναρτημένο στον ιστότοπο του μητρώου.

Στην με Αριθμ. 2.2250/οικ. 4.105 περί Τήρησης και λειτουργίας του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α΄) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» στην σελίδα 5653 του υποδείγματος περί Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας στο άρθρο 3 στην δεύτερη παράγραφο αναφέρει ως κατωτέρω

1. Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.

2. Ειδικότερα, σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών κοινωνικού − προνιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού όπως οι ηλικιωμένοι, τα βρέφη, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις.

Για την ευόδωση των σκοπών του ο Συνεταιρισμός μπορεί να ασκήσει οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα παραγωγικού, καταναλωτικού, εμπορικού, μεταφορικού, τουριστικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.

Κατόπιν αυτών τίθεται το ερώτημα ως ακολούθως

Μπορεί μια ΚοινΣΕπ Κοινωνικού σκοπού να ασκήσει ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ μορφής εμπορική δραστηριότητα για την ευόδωση των σκοπών της; και αν όχι ποίος ο λόγος ύπαρξης αυτής της παραγράφου στο υπόδειγμα καταστατικού ως αναφέρθει ανωτέρω;

Αν και η δική σας υπό σύσταση ΚοινΣΕπ έχει αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα παρακαλώ ενημερώστε μας από την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας

[contact_form]