ΕΣΠΑ Νεοφυής Επιχειρηματικότητα σε πιο στάδιο είναι οι αξιολογήσεις


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Μετά από πολλές ερωτήσεις που έχουν αποσταλεί στην σελίδα μας απο ενδιαφερομένους που έχουν υποβάλει προγράμματα προς αξιολόγηση στο πρόγραμμα ενίσχυσης της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας του πρώτου κύκλου και ρεπορτάζ μας θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω.

Σχετικά με τα αποτελέσματα του προγράμματος Νεοφυής Επιχειρηματικότητα έχει ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης που είναι η διαδικασία της ηλεκτρονικής αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων από τους αξιολογητές. Σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην πρόσκληση, αυτή τη χρονική στιγμή διαβιβάζονται οι αξιολογημένες προτάσεις στις Επιτροπές Αξιολόγησης, οι οποίες έχουν γνωμοδοτικό χαρακτήρα.

Στη συνέχεια οι κατάλογοι που θα προκύψουν με τα πρακτικά αξιολόγησης των Επιτροπών Αξιολόγησης διαβιβάζονται από την Διαχειριστική Αρχή στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, οπότε εκδίδεται η σχετική απόφαση και ακολουθεί η δημοσιοποίηση των στοιχείων των εγκεκριμένων έργων στους επίσημους διαδικτυακούς τόπους (www.espa.gr, www.antagonistikotita.gr και www.efepae.gr )

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά τόσο για την ένταξή όσο και για την απόρριψη του επιχειρηματικού σχεδίου. Η ενημέρωση γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί στην υποβληθείσα πρόταση. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση μπορείτε να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα μας ή να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο για την αξιολόγηση Ενδιάμεσο Φορέα ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr