Ευκαιρίες στο πεδίο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας για ευάλωτες ομάδες μέσα από την Δημιουργία μιας ΚοινΣΕπ


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Οι ευκαιρίες στον τομέα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας για τις ευάλωτες ομάδες μέσω της δημιουργίας μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης είναι τεράστιες και μπορούν να επιφέρουν θετικές κοινωνικοοικονομικές αλλαγές.

Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία είναι ένα μοντέλο οικονομικής δραστηριότητας που δίνει προτεραιότητα στην κοινωνική και περιβαλλοντική ευημερία έναντι του κέρδους, καθιστώντας την ιδιαίτερα κατάλληλη για την αντιμετώπιση των αναγκών των ευάλωτων ομάδων. Σε αυτήν την απάντηση, θα διερευνήσουμε την έννοια των κοινωνικών συνεταιρισμών, τα οφέλη τους και θα παρέχουμε παραδείγματα για το πώς μπορούν να ενδυναμώσουν τις ευάλωτες κοινότητες.

Τι είναι οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί; Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί είναι ένας συγκεκριμένος τύπος συνεταιριστικής επιχείρησης που λειτουργεί με πρωταρχικό στόχο την επίτευξη κοινωνικών στόχων παρά τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένων των εργατικών συνεταιρισμών, των καταναλωτικών συνεταιρισμών και των συνεταιρισμών πολλών ενδιαφερομένων. Οι θεμελιώδεις αρχές των κοινωνικών συνεταιρισμών περιλαμβάνουν:

 1. Κοινωνικοί Στόχοι: Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί ιδρύονται για την αντιμετώπιση κοινωνικών, περιβαλλοντικών ή πολιτιστικών ζητημάτων και είναι οργανισμοί με γνώμονα την αποστολή.
 2. Δημοκρατία: Η λήψη αποφάσεων στους κοινωνικούς συνεταιρισμούς χαρακτηρίζεται συνήθως από ένα σύστημα ενός μέλους και μίας ψήφου, το οποίο διασφαλίζει ότι όλα τα μέλη έχουν ίσο λόγο στην κατεύθυνση της επιχείρησης.
 3. Αλληλεγγύη: Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί συχνά δίνουν έμφαση στην αλληλεγγύη με ευάλωτες ή μειονεκτούσες ομάδες, προωθώντας τη συμπερίληψη και την ισότητα.

Ευκαιρίες για ευάλωτες ομάδες: Η δημιουργία κοινωνικών συνεταιρισμών προσφέρει πολλές ευκαιρίες για την αντιμετώπιση των μοναδικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ευάλωτοι πληθυσμοί. Εδώ είναι μερικές βασικές ευκαιρίες:

 1. Απασχόληση και Οικονομική Ενδυνάμωση: Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί μπορούν να προσφέρουν σταθερές ευκαιρίες απασχόλησης σε περιθωριοποιημένες κοινότητες, όπως άτομα με αναπηρία, πρόσφυγες ή άτομα που είχαν πρώην φυλακιστεί. Για παράδειγμα, ένας συνεταιριστικός φούρνος μπορεί να παρέχει επαγγελματική κατάρτιση και απασχόληση σε άτομα με αναπηρία, προωθώντας την οικονομική τους ένταξη.
 2. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων: Οι ευάλωτες ομάδες μπορούν να αποκτήσουν πολύτιμες δεξιότητες και εμπειρία συμμετέχοντας σε κοινωνικούς συνεταιρισμούς. Αυτό μπορεί να ενισχύσει την απασχολησιμότητά τους και να αυξήσει την ανεξαρτησία τους. Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να είναι ένας ξυλουργικός συνεταιρισμός που προσφέρει κατάρτιση και απασχόληση σε νέους που κινδυνεύουν.
 3. Πρόσβαση σε Υπηρεσίες: Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί μπορούν να αντιμετωπίσουν τις ανεκπλήρωτες ανάγκες εντός των κοινοτήτων. Για παράδειγμα, ένα συνεργατικό κέντρο παιδικής μέριμνας μπορεί να παρέχει προσιτές, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες παιδικής μέριμνας σε οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, υποστηρίζοντας την ικανότητα εργασίας των γονέων και βελτιώνοντας την οικονομική τους σταθερότητα.
 4. Οικοδόμηση κοινότητας: Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί συχνά δίνουν προτεραιότητα στη συμμετοχή και τη συμμετοχή της κοινότητας. Τα μέλη ευάλωτων ομάδων μπορούν να συμμετάσχουν ενεργά στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του συνεταιρισμού, ενισχύοντας το αίσθημα του ανήκειν και της δράσης.

Παραδείγματα κοινωνικών συνεταιρισμών που ενδυναμώνουν ευάλωτες ομάδες:

 1. Συνεταιρισμός Εργαζομένων για Άτομα με Αναπηρία: Συνεταιρισμός υπηρεσιών καθαριότητας σε πόλη που απασχολεί άτομα με σωματική αναπηρία. Αυτοί οι εργαζόμενοι αποκτούν ουσιαστική απασχόληση και ανεξαρτησία, ενώ παρέχουν πολύτιμες υπηρεσίες στην κοινότητα.
 2. Αγροτικός Συνεταιρισμός για Πρόσφυγες: Συνεταιριστική φάρμα που εμπλέκει πρόσφυγες σε αγροτικές δραστηριότητες, παρέχοντάς τους ευκαιρίες κατάρτισης και εισοδήματος, ενώ συμβάλλει στην τοπική παραγωγή τροφίμων.
 3. Συνεταιρισμός Κατ’ Οίκον Φροντίδας Ηλικιωμένων Γυναικών: Συνεταιρισμός που προσφέρει υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας που στελεχώνονται κυρίως από ηλικιωμένες γυναίκες. Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουν να εργάζονται και να συνεισφέρουν στην κοινωνία παρέχοντας συμπονετική φροντίδα σε όσους έχουν ανάγκη.
 4. Συνεταιρισμός Ανακύκλωσης για Αστέγους: Συνεταιρισμός ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων που διευθύνεται από και για άστεγους. Αυτή η πρωτοβουλία όχι μόνο μειώνει τα απόβλητα αλλά προσφέρει επίσης απασχόληση και εισόδημα σε όσους παλεύουν με την έλλειψη στέγης.
 5. Βιοτεχνικός Συνεταιρισμός Ιθαγενών Κοινοτήτων: Ένας συνεταιρισμός που υποστηρίζει αυτόχθονες τεχνίτες παρέχοντας μια πλατφόρμα για την πώληση των παραδοσιακών χειροτεχνιών τους. Αυτό όχι μόνο διατηρεί την πολιτιστική κληρονομιά, αλλά δημιουργεί και εισόδημα για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες.
 6. Καταναλωτικός Συνεταιρισμός για Κατοικίες Χαμηλού Εισοδήματος: Συνεταιρισμός που επικεντρώνεται στην παροχή προσιτών επιλογών στέγασης για άτομα με χαμηλό εισόδημα, δίνοντάς τους μερίδιο στην ιδιοκτησία και τη διαχείριση των σπιτιών τους.

Συμπερασματικά, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην αντιμετώπιση των αναγκών των ευάλωτων ομάδων, ενώ συμβάλλουν σε μια πιο δίκαιη και βιώσιμη οικονομία. Αυτές οι επιχειρήσεις προσφέρουν ευκαιρίες για ουσιαστική απασχόληση, ανάπτυξη δεξιοτήτων, δέσμευση της κοινότητας και πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες. Με την προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ένταξης, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί μπορούν να δημιουργήσουν μια πιο δίκαιη και υποστηρικτική κοινωνία για όλους.