Μια πληρη αναλυση για τις Ευρωπαϊκές Εκλογές 2024 και την ενίσχυση του ρόλου της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ευρωπαική Ένωση και ο αντίκτυπος της στην Ελλάδα στη νέα περίοδο 2024 – 2029


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Οι Ευρωπαϊκές Εκλογές του 2024 αναμένεται να διαμορφώσουν το πολιτικό τοπίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την περίοδο 2024-2029. Ένα από τα κεντρικά ζητήματα που θα τεθούν στο προσκήνιο είναι η ενίσχυση του ρόλου της κοινωνικής οικονομίας, μια οικονομική προσέγγιση που προωθεί την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία ως μέσο για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.

Αυτή η μελέτη θα αναλύσει τις προοπτικές των Ευρωπαϊκών Εκλογών 2024, την πολιτική κατεύθυνση προς την ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και τον αναμενόμενο αντίκτυπο στην Ελλάδα για την περίοδο 2024-2029.


Ευρωπαϊκές Εκλογές 2024

Πολιτικό Πλαίσιο και Αναμενόμενες Αλλαγές

Οι Ευρωπαϊκές Εκλογές του 2024 θα διεξαχθούν σε ένα πλαίσιο σημαντικών προκλήσεων και μεταρρυθμίσεων. Η αύξηση του ευρωσκεπτικισμού, η κλιματική αλλαγή, οι οικονομικές ανισότητες και οι γεωπολιτικές εντάσεις είναι μερικά από τα ζητήματα που επηρεάζουν τις πολιτικές ισορροπίες στην ΕΕ. Οι εκλογές αυτές αναμένεται να κρίνουν τον ρόλο των παραδοσιακών πολιτικών δυνάμεων σε αντιδιαστολή με τα αναδυόμενα κόμματα και κινήματα.

Κύρια Θέματα της Προεκλογικής Εκστρατείας
 1. Οικονομική Ανάκαμψη και Βιώσιμη Ανάπτυξη: Μετά την πανδημία COVID-19, η ανάκαμψη της οικονομίας και η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης είναι κεντρικά θέματα.
 2. Κλιματική Αλλαγή και Πράσινη Μετάβαση: Η επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ και η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
 3. Κοινωνική Δικαιοσύνη και Μείωση Ανισοτήτων: Η προώθηση της κοινωνικής συνοχής και η μείωση των οικονομικών ανισοτήτων μεταξύ των κρατών-μελών και εντός αυτών.
 4. Μετανάστευση και Άσυλο: Διαχείριση της μετανάστευσης και των προσφυγικών ροών με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.
 5. Ψηφιακή Μετάβαση: Η προώθηση της ψηφιοποίησης και η αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνεπάγεται.

Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Τι είναι η Κοινωνική Οικονομία;

Η κοινωνική οικονομία περιλαμβάνει οργανισμούς και επιχειρήσεις που δρουν με γνώμονα την κοινωνική αποστολή, την αλληλεγγύη και την βιώσιμη ανάπτυξη. Περιλαμβάνει συνεταιρισμούς, κοινωνικές επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, αλληλοβοηθητικά ταμεία και ενώσεις.

Στόχοι και Πρωτοβουλίες
 1. Ενίσχυση της Νομικής Πλαισίωσης: Δημιουργία ενιαίου νομικού πλαισίου για τις κοινωνικές επιχειρήσεις στην ΕΕ.
 2. Χρηματοδότηση και Υποστήριξη: Πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέσω προγραμμάτων όπως το InvestEU και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
 3. Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και κατάρτισης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας.
 4. Δημιουργία Δικτύων: Ενίσχυση των δικτύων συνεργασίας και ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των κοινωνικών επιχειρήσεων.

Ο Αντίκτυπος της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα (2024-2029)

Οικονομική και Κοινωνική Ενίσχυση

Η κοινωνική οικονομία μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μοχλό ανάπτυξης για την Ελλάδα, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και αναδιάρθρωσης. Η ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας μπορεί να συμβάλλει:

 1. Μείωση της Ανεργίας: Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω κοινωνικών επιχειρήσεων.
 2. Τοπική Ανάπτυξη: Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και των κοινοτήτων, ιδιαίτερα στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές.
 3. Κοινωνική Συνοχή: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της ισότητας ευκαιριών.
Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις συχνά προωθούν πρακτικές που ευνοούν την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, όπως η ανακύκλωση, η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η προώθηση της κυκλικής οικονομίας.

Κοινωνική Καινοτομία

Η κοινωνική οικονομία προάγει την καινοτομία στην αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, όπως η φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός και η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης.


Συμπεράσματα

Οι Ευρωπαϊκές Εκλογές του 2024 αποτελούν κρίσιμο σημείο καμπής για την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας στην ΕΕ. Η ενίσχυση του ρόλου της κοινωνικής οικονομίας μπορεί να συμβάλει στην οικονομική ανάκαμψη, την κοινωνική συνοχή και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, επηρεάζοντας θετικά την Ελλάδα στην περίοδο 2024-2029. Οι πολιτικές πρωτοβουλίες που θα ληφθούν θα καθορίσουν την έκταση και την αποτελεσματικότητα αυτών των προσπαθειών.