Η διαδικασία υποβολής αιτημάτων χρηματοδότησης προς το Stavros Niarchos Foundation είναι πλέον ανοιχτή!


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) είναι ένας διεθνής κοινωφελής οργανισμός που πραγματοποιεί δωρεές αποκλειστικά σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας και του αθλητισμού, και της κοινωνικής πρόνοιας.

Όλοι οι αιτούντες οργανισμοί παρακαλούνται να υποβάλουν το αίτημά τους ηλεκτρονικά, μέσω του SNF Grant Portal (Μπορείτε να βρείτε τις σχετικές οδηγίες παρακάτω στην ίδια σελίδα στο μέρος Οδηγίες Υποβολής Αιτήματος) . Αποδεκτές θεωρούνται οι αιτήσεις που έχουν συμπληρωθεί στην Αγγλική ή Ελληνική γλώσσα.

Το ΙΣΝ δέχεται αιτήσεις σε όλη τη διάρκεια του έτους. Το Τμήμα Διαχείρισης Δωρεών αξιολογεί όλες τις προτάσεις και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΝ λαμβάνει αποφάσεις σε τακτικές συνεδριάσεις του.

Εξαιτίας του μεγάλου αριθμού αιτημάτων που λαμβάνει, το ΙΣΝ, σε συνεργασία με τον εκάστοτε αιτούντα οργανισμό, επιδιώκει να ολοκληρώνει τη διαδικασία αξιολόγησης κάθε αιτήματος για δωρεά μέσα σε διάστημα τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής αυτού. Στις περιπτώσεις αιτημάτων που απαιτείται περισσότερος χρόνος αξιολόγησης, το χρονοδιάγραμμα αυτό ενδέχεται να τροποποιείται, κατόπιν συνεννόησης μεταξύ του αιτούντος οργανισμού και του ΙΣΝ.

Το ΙΣΝ δεν εξετάζει νέο αίτημα δωρεάς από τον ίδιο οργανισμό, προτού παρέλθει, τουλάχιστον ένα έτος από την τελευταία υποβολή αιτήματος.

Προηγούμενη ή παρούσα οικονομική υποστήριξη από το ΙΣΝ δεν εγγυάται την έγκριση νέας δωρεάς στο μέλλον.

Το ΙΣΝ υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με την Ελληνική Δημοκρατία το 2018, για την υλοποίηση μίας νέας, σημαντικής, πολυδιάστατης και μακροχρόνιας δωρεάς, με τίτλο «Πρωτοβουλία για την Υγεία», με προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα €400 εκατομμύρια. Η Πρωτοβουλία επικυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο τον Σεπτέμβριο του 2018 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2025. Στο επόμενο διάστημα, το ΙΣΝ επικεντρώνεται στην υλοποίηση αυτού του σύνθετου και εκτενούς έργου και, ενώ συνεχίζει να αξιολογεί άλλα αιτήματα, θα εγκρίνει επιπλέον αντίστοιχες δωρεές μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Οι αιτήσεις για δωρεές από οργανισμούς στην Ελλάδα αξιολογούνται από το:

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Τμήμα Διαχείρισης Δωρεών
Βασ. Σοφίας 86Α
11528 Αθήνα

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) είναι κοινωφελής οργανισμός και δεν ζητά ούτε δέχεται δωρεές από φυσικά πρόσωπα, εταιρίες ή άλλους οργανισμούς. Το ΙΣΝ δεν πραγματοποιεί δωρεές και δεν παρέχει απευθείας υποτροφίες σε μεμονωμένα πρόσωπα. Για να προσφέρετε ενίσχυση προς οποιονδήποτε από τους δωρεοδόχους οργανισμούς του ΙΣΝ, ή για να αιτηθείτε στήριξης από τα προγράμματα που υλοποιούν δωρεοδόχοι του ΙΣΝ, παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με τους οργανισμούς.

Το ΙΣΝ δεν έχει εξουσιοδοτήσει κανέναν τρίτο φορέα, οργανισμό, εταιρία ή φυσικό πρόσωπο να συνδράμει στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, αξιώνοντας ή όχι αμοιβή. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στο Ίδρυμα από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς αξιολογούνται από το ίδιο, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στον παρόντα ιστότοπο, και η διαδικασία υποβολής είναι δωρεάν. Εάν έλθει εις γνώση σας ανάλογη δράση από φορείς, οργανισμούς, εταιρίες ή φυσικά πρόσωπα που διατείνονται ότι λειτουργούν ως μεσάζοντες, παρακαλούμε ειδοποιήστε μας άμεσα.

Το ΙΣΝ δεν έχει καμία επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Τα οικονομικά στοιχεία του Ιδρύματος ελέγχονται από την εταιρία ορκωτών λογιστών, Deloitte. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, το ΙΣΝ, σε συνεργασία με την Deloitte, πραγματοποιεί δειγματοληπτικά οικονομικούς ελέγχους δωρεοδόχων οργανισμών αναφορικά με την οικονομική διαχείριση των δωρεών του Ιδρύματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Η υποβολή των αιτημάτων δωρεάς πραγματοποιείται μέσω του SNF Grant Portal. Για να υποβάλετε αίτημα, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο SNF Grant Portal, να συνδεθείτε, να συμπληρώσετε τις απαραίτητες πληροφορίες του οργανισμού σας και να αναρτήσετε τα απαιτούμενα έγγραφα. Σε περίπτωση που το αίτημα δωρεάς σας εγκριθεί, θα εξακολουθήσετε να χρησιμοποιείτε το Portal για τη διαχείριση επιμέρους ζητημάτων, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της δωρεάς και μέχρι την ολοκλήρωσή της. Μπορείτε να διατηρήσετε τον λογαριασμό σας για την υποβολή νέων αιτημάτων δωρεών στο μέλλον.

Βήμα 1

Μάθετε περισσότερα για την αποστολή και τις δωρεές του ΙΣΝ, και εάν πληροίτε τα απαιτούμενα κριτήρια, ώστε να αποφασίσετε εάν θα υποβάλετε αίτημα δωρεάς για τον οργανισμό σας.

Βήμα 2

Δημιουργήστε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε, μέσω του SNF Grant Portal.

Σε αυτό το στάδιο θα χρειαστεί να συμπληρώσετε μόνο τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Πληροφορίες για τον οργανισμό σας θα σας ζητηθούν στο επόμενο βήμα.

Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές οδηγίες της διαδικασίας εδώ.

Βήμα 3

Συμπληρώστε πληροφορίες για τον οργανισμό σας και υποβάλετε αίτημα για δωρεά.

Συνιστούμε να έχετε προετοιμάσει από πριν τις απαντήσεις σας και στη συνέχεια να τις επικολλήσετε στη φόρμα αιτήματος δωρεάς. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι, μετά από 30 λεπτά παραμονής σας στο SNF Grant Portal, θα γίνεται αυτόματη αποσύνδεση, και τυχόν μη καταχωρημένες πληροφορίες δεν θα αποθηκευτούν.

Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές οδηγίες της διαδικασίας εδώ.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε! Εάν αντιμετωπίζετε τεχνικά προβλήματα με το ηλεκτρονικό αίτημά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση snfgat@snf.org.