Η Ελληνική I.R.Hellas ΚοινΣΕπ και η Γερμανική R.P.G …


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Η Ελληνική I.R.Hellas Koin.s.ep και η Γερμανική R.P.G δια των προέδρων τους από την R.P.G Wolfgang Schreiber , και για την I.R.Hellas Διονύσης Κορσιάνος , ανακοινώνουμε μετά το πέρας των διήμερων συνομιλιών σε επίπεδο υψηλόβαθμων στελεχών που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της I.R.Hellas στην Ημαθία, την οριστική συμφωνία – σύμπραξη- κοινό συνεταιρισμό των δυο κοινωνικών συνεταιριστικών εταιρειών.

Η R.P.G Genossenschaft der Sozialunternehmen είναι μια από τις μεγαλύτερες κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη , και η μεγαλύτερη στην Γερμάνια με 48 καταστήματα και 5000 κοινωνικούς εταίρους , με κύρια δραστηριότητα την διαχείριση αξιοποίηση των απορριμμάτων .

Η I.R.Hellas Koin.s.ep είναι η μεγαλύτερη κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση στην Ελλάδα στον χώρο της ανακύκλωσης – αξιοποίησης των απορριμμάτων ,εκπροσωπεί 23 συμβεβλημένες με αυτήν συνεταιριστικές επιχειρήσεις με 261 κοινωνικούς εταίρους , διαθέτουμε 3 σημεία αξιοποίησης, και με πρόβλεψη έως τον Ιούνιο του 2016 να λειτουργήσουν άλλα 9 σημεία αξιοποίησης σε όλη την Ελλάδα δημιουργώντας 432 νέες βιώσιμες θέσεις εργασίας .







Η συμφωνία προβλέπει τη συνεργασία- σύμπραξη των δυο κοινωνικών συνεταιριστικών εταιρειών, που έχει ως αποτέλεσμα το μεγαλύτερο ( Ντηλ) που έχει γίνει μέχρι σήμερα στον χώρο της κοινωνικής οικονομίας στην Ευρώπη .Η σύμπραξη των δυο συνεταιριστικών εταιρειών δημιουργεί ένα σχήμα κολοσσό για την υλοποίηση προγραμμάτων όπως το πρόγραμμα «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» ολικής διαχείρισης αξιοποίησης των απορριμμάτων προς όφελος των πολιτών, αλλά και έναν ισχυρό αντίπαλο απέναντι στις πολυεθνικές εταιρείες που διαχειρίζονται τα απορρίμματα τους προς ιδίων όφελος .

Ανατρέπουμε τα έως σήμερα δεδομένα, κάνουμε την καινοτομία πράξη , ενεργούμε προς όφελος των πολιτών διανέμοντας τα κέρδη που αποκομίζουμε από την αξιοποίηση των απορριμμάτων στους συμμέτοχους πολίτες και στους Ο.Τ.Α .

Για την κοινοπραξία I.R.Hellas & R.P.G
Διονύσης Κορσιάνος πρόεδρος της I.R.Hellas Koin.s.ep
Wolfgang Schreiber πρόεδρος της R.P.G Genossenschaft der Sozialunternehmen

πηγή