Η Εφαρμογή Πρακτικών ΕΚΕ σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Ο περισσότερος κόσμος έχει εξοικειωθεί με τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) μεγάλων εταιριών, καθώς αυτές συνήθως έχουν την οικονομική επιφάνεια να προβληθούν σε δαπανηρά μέσα επικοινωνίας μεγάλης απήχησης, όπως είναι η τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τα έντυπα μέσα ή ακόμα και να τρέξουν μεγάλες καμπάνιες ηλεκτρονικής προώθησης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε γνωστά site.

images

Ακόμα ένας λόγος είναι ότι έχουν και μεγαλύτερο budget να διαθέσουν για αυτές τις κοινωνικές δράσεις και το σχεδιασμό τους. Οι μεγάλες εταιρίες και επιχειρηματικοί όμιλοι επίσης, είναι αυτοί που εκδίδουν Κοινωνικούς Απολογισμούς, κάτι που πλέον έχει καταστεί υποχρεωτικό σύμφωνα με τελευταίες οδηγίες της Ε.Ε. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να έχει ταυτιστεί η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη με μεγάλες εταιρίες και πολυεθνικές όπως η Nestle, ο ΑΒ Βασιλόπουλος, η Adecco, η Das Hellas και άλλες. Ακόμα και τα εργαλεία και οι δείκτες μέτρησης των ενεργειών ΕΚΕ είναι προσαρμοσμένα στις δράσεις και στις ανάγκες των επιχειρήσεων αυτών. Η λογική που κρύβεται πίσω από αυτή την κατάσταση στον χάρτη της ΕΚΕ, όπου σχεδόν απουσιάζουν οι μικρές επιχειρήσεις σε τέτοιες ενέργειες, είναι πρωτίστως η έλλειψη επαρκούς προϋπολογισμού για διάθεση σε τέτοιες ενέργειες, η αντίληψη ότι οι μικρές επιχειρήσεις δεν κάνουν δράσεις ΕΚΕ γιατί είναι μικρές, καθώς επίσης και η απουσία γνώσης, εργαλείων και δεικτών για τη μέτρηση τέτοιων ενεργειών.

Οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορεί να μην χαρακτηρίζονται από τις δομές των μεγάλων επιχειρήσεων και ομίλων, ωστόσο συνήθως διέπονται από στενές σχέσεις με τους υπαλλήλους τους (το λεγόμενο οικογενειακό περιβάλλον), έχουν στενές σχέσεις με τους προμηθευτές τους και στηρίζουν την τοπική κοινωνία. Όλα αυτά μαζί είναι άτυπες δράσεις ΕΚΕ που καλύπτουν τους πυλώνες του ανθρώπινου δυναμικού, της αγοράς και της κοινωνίας, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Σε αυτό το πλαίσιο, οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μπορούν να εστιάσουν στην ποιότητα των προϊόντων τους, καθώς και στην σωστή επιλογή των προμηθευτών τους, ακολουθώντας ποιοτικές προδιαγραφές. Ακόμα μπορούν να έχουν παρουσία στην κοινωνία, με το να διαθέτουν για κάποιες ώρες το προσωπικό τους σε εθελοντικές ενέργειες και δράσεις του Δήμου τους, ή κάποιου φορέα που θέλουν να βοηθήσουν ή ακόμα μπορούν και να συνδράμουν στην οργάνωση ή στην υποστήριξη μίας δράσης, με όσα μέσα διαθέτουν. Τέλος όσον αφορά τον πυλώνα του περιβάλλοντος, σίγουρα μπορούν να προστατεύσουν το περιβάλλον από την δραστηριότητά τους, αν αυτή είναι τέτοια που να δημιουργεί περιβαλλοντικό κίνδυνο, είτε με αγορά εξοπλισμού πιο φιλικού στο περιβάλλον, είτε με αναπροσαρμογή του σχεδιασμού τους. Παράλληλα, μπορούν να κάνουν και ανακύκλωση.

Τα παραπάνω είναι απλά πράγματα, τα οποία σίγουρα μπορούν να προσφέρουν και στην ίδια την εταιρία και στο περιβάλλον στο οποίο εκείνη δρα.

Σε δεύτερο επίπεδο έρχεται και η αξιολόγηση των δράσεων αυτών. Μία πρώτη προσπάθεια για δημιουργία ενός εργαλείου αξιολόγησης των επιδόσεων των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων έγινε από το Ινστιτούτο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, το οποίο στο γνωστό CR Index, εργαλείο αξιολόγησης κυρίως μεγάλων εταιρειών, θα προσθέσει και το CRI pass, που θα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες και στις δράσεις των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι η πρώτη τέτοια προσπάθεια που γίνεται στην Ελλάδα και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική, καθώς θα βοηθήσει και στην εξάπλωση της φιλοσοφίας της ΕΚΕ προς τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρονα θα τους παρασχεθεί και η δυνατότητα της αξιολόγησης.

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη λοιπόν δεν απευθύνεται μόνο στους λίγους και ισχυρούς, αλλά είναι στην ουσία μία εταιρική κουλτούρα που απευθύνεται σε όλους, μεγάλους και μικρούς και όλοι μπορούν αντίστοιχα να την ενσωματώσουν στην εταιρική τους καθημερινότητα, στις δράσεις και στις δραστηριότητές τους.

πηγή