Η ΚοινΣΕπ Μεριμνα στο ΔΣ Δημου Σπαρτης


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Το έργο της ΚοινΣΕπ Καλή ΜΕΡΙΜΝΑ ανακοινώθηκε στην Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπάρτης την Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 2013.

Απόσπασμα από την ανακοίνωση/ενημέρωση όπως εκφωνήθηκε από τον Πρόεδρο του ΔΣ Δήμου Σπάρτης:

“…ως φορέας Κοινωνικής Οικονομίας, (η ΚοινΣΕπ Καλή ΜΕΡΙΜΝΑ) έρχετε να ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ κοινωνικές δραστηριότητες που… αναλαμβάνονται στους Δήμους… και προτείνει ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (με το) Δήμο Σπάρτης… με επιδιωκόμενο κοινό σκοπό την κάλυψη των πραγματικών αναγκών του Δήμου (μας)… (Η ΜΕΡΙΜΑ) μπορεί να αναλάβει την υλοποίηση προγραμμάτων αναφορικά με τη λειτουργία των ΚΑΠΗ, Βοήθεια στο Σπίτι, κλπ, καθώς και να συμβάλλει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη του Δήμου και της περιοχής μας…

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ την οποίαν έχει κάνει ο Κος. Δήμαρχος…είναι το πως θα μπορέσουμε να συναδελφώσουμε την ύπαρξη αυτών των δύo λειτουργειών που κατατείνουν σε ένα κοινό στόχο επ’ ωφελεία των ανθρώπων της 3ης ηλικίας…” (Τέλος αποσπάσματος)