Η ΚοινΣΕπ Life Events ανέλαβε την δημιουργία εταιρικού βίντεο της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για τις ανάγκες προβολής της


Αγοράστε τα αγαπημένα σας προϊόντα από τους χορηγούς μας και υποστηρίξτε μαςΕάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 8χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 480 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Εσύ έχεις ενημερωθεί για την Πανελλήνια Ένωση Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας;


Έγκριση απευθείας ανάθεσης στην εταιρεία «LIFE EVENTS ΚΟΙΝΣΕΠ», για τη δηµιουργία εταιρικού βίντεο της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για τις ανάγκες προβολής της εταιρίας µας στο εξωτερικό µε θέµα τα υφιστάµενα και τα υπό κατασκευή δίκτυα Μετρό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και Τραµ στην Αθήνα, καθώς και τις µελλοντικές επεκτάσεις.

Ο Αντιπρόεδρος ∆.Σ & ∆ιευθύνων Σύµβουλος αφού έλαβε υπόψη του:

1. Το υπ’ αριθµ. DSA-18/0070/27.02.18 Υπηρεσιακό Σηµείωµα
2. Την υπ’ αριθµ. MR-1000016384/20.02.18 εγκεκριµένη αίτηση προµήθειας
3. Την προσφορά της «LIFE EVENTS ΚΟΙΝΣΕΠ» µε ηµερ. 20/02/2018, και µε αριθµό πρωτ.: ΑΜ-577584/20.02.2018
4. Την απόφαση ∆.Σ. 1392(α)/06.12.16 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Αποφασίζει  (link)

Την απευθείας ανάθεση στην εταιρεία «LIFE EVENTS ΚΟΙΝΣΕΠ» (µε ΑΦΜ: 997064805), για τη δηµιουργία δύο εταιρικών βίντεο, χρονικής διάρκειας 3 και 8 λεπτών, µε θέµα τα υφιστάµενα και τα υπό κατασκευή δίκτυα Μετρό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και Τραµ στην Αθήνα, καθώς και τις µελλοντικές επεκτάσεις. Το συνολικό τίµηµα και για τα δύο βίντεο στην Αγγλική γλώσσα, ανέρχεται σε 14.500,00€ πλέον Φ.Π.Α, σύµφωνα µε τη συνηµµένη (3) προσφορά.

Θεόδωρος Παπαδόπουλος
Αντιπρόεδρος ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Έρευνα Τρέχουσας Κατάστασης ΚοινΣΕπ 2021 πές μας τα προβλήματα σου 


Εάν σε κάποια μας σελίδα δεν δουλεύει η φόρμα επικοινωνίας παρακαλώ στείλτε μήνυμα από εδώ


Χρήσιμα που πρέπει να διαβάσεις για την δική σου ενημέρωση!Η Πανελλήνια Ένωση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (δείτε εδώ) σας προσκαλεί κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα στις 19:00  στην ανοιχτή  Συνάντηση ΚοινΣΕπ  με θέματα συζήτησης την ανάπτυξη Δικτύωσης και Συνεργασιών ανάμεσα σε φορείς Κ.Αλ.Ο. Zoom Meeting Room - Meeting ID: 449 455 0269 - Passcode: koinsep