Η Κοινωνική Οικονομία και η δημιουργία ΚοινΣΕπ είναι η μόνη λύση για την οικονομική ανάπτυξη και ένταξη στην κοινωνία και την εργασία ατόμων από ευάλωτες ομάδες


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η κοινωνική οικονομία και η δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων προσφέρουν μια σειρά από οφέλη και μπορούν να θεωρηθούν ως αποτελεσματική λύση για την οικονομική ανάπτυξη και ένταξη ατόμων από ευάλωτες ομάδες. 

Ακολουθούν ορισμένα λεπτομερή επιχειρήματα που υποστηρίζουν αυτήν την προοπτική:

  1. Οικονομικές ευκαιρίες: Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες ευάλωτων ομάδων, όπως τα άτομα με αναπηρία, οι μακροχρόνια άνεργοι και άτομα από περιθωριοποιημένες κοινότητες. Παρέχοντας επιλογές απασχόλησης χωρίς αποκλεισμούς, αυτές οι επιχειρήσεις δίνουν τη δυνατότητα στα άτομα να συμμετέχουν στην οικονομία και να συνεισφέρουν στην κοινωνία. Αυτό βοηθά στη μείωση των ποσοστών ανεργίας και της εξάρτησης από τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας, οδηγώντας σε συνολική οικονομική ανάπτυξη.
  2. Κοινωνική Ένταξη: Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις προωθούν την κοινωνική ένταξη δημιουργώντας ένα υποστηρικτικό και χωρίς αποκλεισμούς εργασιακό περιβάλλον. Δίνουν προτεραιότητα στην ευημερία και την προσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων τους, προσφέροντας εκπαίδευση, καθοδήγηση και ευκαιρίες ανάπτυξης δεξιοτήτων. Ενδυναμώνοντας άτομα από ευάλωτες ομάδες και προσφέροντάς τους την αίσθηση ότι ανήκουν, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί συμβάλλουν στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, των διακρίσεων και του στιγματισμού, οδηγώντας σε μια πιο συνεκτική κοινωνία.
  3. Προσωπική Ενδυνάμωση: Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις επικεντρώνονται στην ενδυνάμωση των ατόμων με την προώθηση της ενεργού συμμετοχής τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Με τη συμμετοχή των εργαζομένων στη διακυβέρνηση και τη διαχείριση του συνεταιρισμού, ενισχύουν την αίσθηση του πρακτορείου, την αυτοεκτίμηση και την προσωπική τους ανάπτυξη. Αυτή η ενδυνάμωση όχι μόνο ωφελεί τα άμεσα εμπλεκόμενα άτομα αλλά ενισχύει επίσης την ικανότητά τους να συνεισφέρουν θετικά στις οικογένειες και τις κοινότητές τους.
  4. Βιώσιμη Ανάπτυξη: Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί συχνά δίνουν προτεραιότητα σε βιώσιμες πρακτικές και έχουν δέσμευση για κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους. Υιοθετώντας φιλικές προς το περιβάλλον πολιτικές και προωθώντας βιώσιμες μεθόδους παραγωγής, συμβάλλουν στη συνολική ευημερία της κοινωνίας και του πλανήτη. Επιπλέον, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί συχνά επανεπενδύουν σημαντικό μέρος των κερδών τους σε πρωτοβουλίες κοινοτικής ανάπτυξης, υποστηρίζοντας περαιτέρω τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών.
  5. Εξοικονόμηση κόστους για το κράτος: Η κοινωνική οικονομία και οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της επιβάρυνσης στα κυβερνητικά συστήματα κοινωνικής πρόνοιας. Δημιουργώντας ευκαιρίες απασχόλησης για ευάλωτα άτομα, αυτές οι επιχειρήσεις μειώνουν την εξάρτηση από προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας, μειώνοντας τις δημόσιες δαπάνες. Επιπλέον, η οικονομική ένταξη ατόμων από ευάλωτες ομάδες αυξάνει τα φορολογικά έσοδα, ωφελώντας περαιτέρω την οικονομία και τα δημόσια οικονομικά.
  6. Ενισχυμένο κοινωνικό κεφάλαιο: Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις προωθούν την ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου εντός των κοινοτήτων. Προάγοντας τη συνεργασία, την εμπιστοσύνη και την αλληλεγγύη μεταξύ των ατόμων, ενισχύουν τον κοινωνικό ιστό και χτίζουν ισχυρά δίκτυα. Αυτά τα δίκτυα μπορούν να οδηγήσουν σε αυξημένη κοινωνική συνοχή, βελτιωμένη ανθεκτικότητα της κοινότητας και στην εμφάνιση νέων ευκαιριών για συνεργασία και αμοιβαία υποστήριξη.
  7. Καινοτομία και διαφοροποίηση: Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί συχνά φέρνουν νέες ιδέες, καινοτόμες προσεγγίσεις και διαφοροποίηση στην αγορά. Οι μοναδικές προοπτικές και εμπειρίες ατόμων από ευάλωτες ομάδες μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη προϊόντων, υπηρεσιών και επιχειρηματικών μοντέλων που καλύπτουν ανεκπλήρωτες ανάγκες και αναξιοποίητες αγορές. Αυτή η καινοτομία συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και ενισχύει τη συνολική ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Συμπερασματικά, η κοινωνική οικονομία και η δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων προσφέρουν μια ολοκληρωμένη και βιώσιμη λύση για την οικονομική ανάπτυξη και ένταξη ατόμων από ευάλωτες ομάδες. Με την παροχή οικονομικών ευκαιριών, την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, την ενδυνάμωση των ατόμων, την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, τη μείωση των δημοσίων δαπανών, την οικοδόμηση κοινωνικού κεφαλαίου και την προώθηση της καινοτομίας, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί συμβάλλουν στην ευημερία τόσο των ατόμων όσο και της κοινωνίας στο σύνολό της.


Discover more from ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ

Subscribe to get the latest posts sent to your email.