Η κοινωνικη επιχειρηματικοτητα μπορει να δημιουργησει θεσεις εργασιας


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η κοινωνική επιχειρηματικότητα μπορεί να δώσει λύσεις, τόσο μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας, όσο και μέσω της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής που απειλείται από την επέκταση της φτώχειας και την περιθωριοποίηση μεγάλων ομάδων του πληθυσμού, σύμφωνα με “Γνώμη Πρωτοβουλίας” με θέμα “Η κοινωνική οικονομία και η κοινωνική επιχειρηματικότητα”, που ενέκρινε κατά τη σημερινή της συνεδρίαση η ολομέλεια της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ).

Σύμφωνα με την ΟΚΕ η συστηματική ανάπτυξη του θεσμού της κοινωνικής οικονομίας απαιτεί να τεθούν ως άμεσες προτεραιότητες τα ακόλουθα: – Διασφάλιση των αναγκαίων χρηματοδοτικών πόρων για την στήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων. Προτείνεται να ενεργοποιηθεί άμεσα το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας (Ν.4019/11), καθώς και να εξετασθεί η δυνατότητα έκδοσης ενός Ομολόγου Κοινωνικής Οικονομίας, με επιτόκιο ίσο με το εκάστοτε ισχύον βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ, που να απευθύνεται προς τις επιχειρήσεις, ως εκδήλωση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Προτείνεται επίσης η συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος για τη χαλάρωση των όρων χρηματοδότησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων. Στην κατεύθυνση αυτή κρίνεται σκόπιμο να δημιουργηθεί ένας φορέας χαμηλών πιστώσεων και να ενεργοποιηθεί η εγγυοδοσία από το ΕΤΕΑΝ (Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης) για χαμηλότοκα δάνεια στα οποία δικαιούχοι θα μπορούν να είναι και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.

– Διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου υποστήριξης των Κοινωνικών Επιχειρήσεων με τη δημιουργία δομών συμβουλευτικής στήριξης των κοινωνικών επιχειρηματιών.

– ‘Αρση των θεσμικών και διοικητικών εμποδίων στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και ενίσχυση των δράσεων ανταλλαγής και αξιοποίησης της εμπειρίας άλλων κρατών-μελών στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας.

– Ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών για τα οφέλη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας (π.χ. προγράμματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας στα σχολεία) και αξιοποίηση των υποστηρικτικών μηχανισμών που θα δημιουργηθούν από τα Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα για τις Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες (ΤΟΠΕΚΟ) και τα Τοπικά Σχέδια Απασχόλησης (ΤοπΣΑ).

– Προσβασιμότητα των Ατόμων με Αναπηρία στο ενημερωτικό και υποστηρικτικό υλικό και στα προγράμματα για την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

– Ένταξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στη διαχειριστική-διοικητική δομή του κράτους είτε με τη σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής, ή Συντονιστικής Γραμματείας των υφιστάμενων διοικητικών δομών για την Κοινωνική Οικονομία.