Θεματικό Εργαστήριο Δήμων Μαρκόπουλου και Λαυρεωτικής: Καταπολέμηση των …


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


EKO2
Πρόσκληση

Η Αττική Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων

των Δήμων Μαρκόπουλου και Λαυρεωτικής

σας προσκαλεί στο θεματικό εργαστήριο (workshop) με θέμα:

«Καταπολέμηση των διακρίσεων στην απασχόληση ευπαθών ομάδων – ευκαιρίες και κίνητρα για την απασχόλησή τους

την Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2015 και ώρα 15:30

Αίθουσα «Μηχανουργείο» , όπισθεν Δημαρχιακού Μεγάρου Λαυρίου, Λαύριο.

Το Θεματικό Εργαστήριο υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Ολοκληρωμένη τοπική δράση για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων των Δήμων Μαρκοπούλου και Λαυρεωτικής» και ειδικότερα της Δράσης 7, με τίτλο «Καταπολέμηση των διακρίσεων στην απασχόληση ευπαθών ομάδων – ευκαιρίες και κίνητρα για την απασχόληση τους»

Η Αττική Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΕΚΟ υλοποιεί την Πράξη με τίτλο: “Ολοκληρωμένη τοπική δράση για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων των Δήμων Μαρκοπούλου και Λαυρεωτικής”, η οποία εντάσσεται στη δράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 :«Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο (ΕΚΤ).

Δηλώσεις Συμμετοχής: κ. Μαριλία Δούβου

τηλ.: 2106897401, e-mail: debriefevents@gmail.com

www.topekoergasia.gr

Αφίσα ΕΚΟ2