Κάλεσμα για τηλεδιάσκεψη σε ΚοινΣΕπ που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Όπως γνωρίζουμε, οι ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. αποκλείονται από την εγγραφή τους στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με αποτέλεσμα να αποκλείονται παράλληλα και από τη διεκδίκηση των επιχορηγήσεων που διανέμει το Υπουργείο σε καλλιτεχνικούς φορείς.

Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και η γνωμοδότηση 01/2020 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία, όμως, απ’ όσο γνωρίζουμε, δεν έχει λάβει την υπογραφή της Υπουργού, οπότε η διοίκηση δεν έχει υποχρέωση να την εφαρμόσει.

Η γνωμοδότηση βασίστηκε στη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 4 του Ν. 2557/1997 καθώς και στη διάταξη του άρθρου 34 παρ. 1 του Ν.4430/2016. Όμως, πουθενά στους νόμους αυτούς δεν απαγορεύεται ρητά εταιρείες κερδοσκοπικού χαρακτήρα- και μάλιστα συνεταιριστικής φύσης όπως είναι οι ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.- το δικαίωμα υπαγωγής τους σε προγράμματα επιχορηγήσεων του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Επομένως, γνώμη μας είναι ότι θα μπορούσαμε να κινηθούμε περαιτέρω προς την κατεύθυνση της διεκδίκησης ένταξής μας στο μητρώο των πολιτιστικών φορέων και των αντίστοιχων προγραμμάτων του ΥΠ.ΠΟ.Α. ως κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας θα θέλαμε να έρθουμε σε μεταξύ μας επαφή για μια συνομιλία και έναν πιθανό συντονισμό στην παραπάνω λογική.

Κάποιες εταιρείες πολιτιστικής παραγωγής βρισκόμαστε ήδη σε επικοινωνία. Τις επόμενες εβδομάδες, κατόπιν μεταξύ μας συνεννόησης, θα πραγματοποιηθεί συνομιλία μέσω της επαγγελματικής διαδικτυακής πλατφόρμας zoom που μας παραχωρεί για το λόγο αυτό ευγενικά το Δίκτυο Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.

Παρακαλούμε, αν ενδιαφέρεστε, αποστείλετέ μας σχετικό mail στη διεύθυνση cinemascoop@yahoo.com ώστε να προστεθείτε στην αντίστοιχη mailing list της παρούσας κίνησης.

Με εκτίμηση,
Σαπουνά Στεμίνα
Cinemascoop Collective Productions.