Κατάρριψη αντιρρήσεων για την χρησιμότητα λειτουργίας Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στο οικονομικό πεδίο της Ελλάδας


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής ευημερίας στην Ελλάδα. Ωστόσο, έχουν διατυπωθεί ορισμένες ενστάσεις για τη χρησιμότητα των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Ακολουθούν ορισμένοι τρόποι για να ανατραπούν αυτές οι αντιρρήσεις:

Έλλειψη υποστήριξης από την κυβέρνηση: Μία από τις σημαντικότερες ενστάσεις για τη χρησιμότητα των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι η έλλειψη υποστήριξης από την κυβέρνηση. Για να ανατρέψει αυτή την αντίρρηση, η κυβέρνηση μπορεί να εισαγάγει πολιτικές και κίνητρα που ενθαρρύνουν τη δημιουργία και την ανάπτυξη των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, οι φορολογικές ελαφρύνσεις, οι επιδοτήσεις και οι επιχορηγήσεις μπορούν να παρέχονται στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις για να τις βοηθήσουν να ξεκινήσουν και να διατηρήσουν τις δραστηριότητές τους.

Περιορισμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση: Μια άλλη ένσταση για τη χρησιμότητα των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι η περιορισμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί παρέχοντας περισσότερες ευκαιρίες χρηματοδότησης για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις μέσω διαφόρων καναλιών, όπως τράπεζες, εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων, πλατφόρμες crowdfunding και επενδυτές κοινωνικού αντίκτυπου.

Πολιτιστική Αντίσταση: Μερικοί άνθρωποι στην Ελλάδα μπορεί να αντιστέκονται στην ιδέα των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων επειδή είναι μια σχετικά νέα έννοια στη χώρα. Για να ξεπεραστεί αυτή η αντίρρηση, μπορούν να διεξαχθούν εκστρατείες εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να κατανοήσουν τα οφέλη των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, όπως η ικανότητά τους να δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης, να προωθούν την κοινωνική ένταξη και να συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Έλλειψη επιχειρηματικής εμπειρίας: Ορισμένοι επικριτές μπορεί να υποστηρίξουν ότι οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις στερούνται επιχειρηματικής εμπειρίας και επομένως μπορεί να μην είναι αποτελεσματικές στη δημιουργία οικονομικής αξίας. Αυτή η αντίρρηση μπορεί να αντιμετωπιστεί με την παροχή προγραμμάτων κατάρτισης και καθοδήγησης που θα βοηθήσουν τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις να αναπτύξουν τις απαραίτητες επιχειρηματικές δεξιότητες και τεχνογνωσία για να επιτύχουν στην αγορά.

Περιορισμένες ευκαιρίες αγοράς: Τέλος, ορισμένοι μπορεί να υποστηρίξουν ότι οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις είναι περιορισμένες στις ευκαιρίες τους στην αγορά. Αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων μέσω διαφόρων καναλιών μάρκετινγκ και με την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων για τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και την αύξηση της διαπραγματευτικής τους δύναμης στην αγορά.

Συμπερασματικά, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμο εργαλείο για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής ευημερίας στην Ελλάδα. Αντιμετωπίζοντας τις αντιρρήσεις που εγείρονται κατά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, η κυβέρνηση, οι επενδυτές και άλλοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και τον θετικό αντίκτυπό τους στην κοινωνία.