Κατάρτιση οριστικού Καταλόγου Δικαιούχων και Απορριφθεισών της Δράσης «ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση-συμπλήρωση και κατάρτιση οριστικού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων και Καταλόγου Απορριφθεισών πράξεων της Δράσης «ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ».

Αποφασίζει:

1. Την τροποποίηση-συμπλήρωση και κατάρτιση οριστικού καταλόγου δυνητικών δικαιούχων της Δράσης κατά φθίνουσα βαθμολογική κατάταξη ανά Περιφερειακή Ενότητα, με δεκαπέντε (15) επιλέξιμες αιτήσεις χρηματοδότησης πράξεων, συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα δυο ευρώ και τριάντα εννιά λεπτών (1.904.882,39€) σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

2. Την απόρριψη ως μη επιλέξιμων, είκοσι επτά (27) πράξεων με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι δυο χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (3.422.277,50€), λόγω μη πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής ή λόγω εκπροθέσμου υποβολής σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

3. Την μη αξιολόγηση δυο (2) υποβληθέντων φυσικών φακέλων πράξεων με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό διακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (254.000,00€), καθώς δεν υπεβλήθη αίτηση χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημ Κρατικών Ενισχύσεων, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download