Καταδίκη Ανήθικων Πρακτικών: Κριτική Εξέταση Παράνομων Δραστηριοτήτων εντός Ομάδων Κοινωνικής Οικονομίας


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία είναι ένας ζωντανός και ποικιλόμορφος τομέας, που περιλαμβάνει οργανισμούς που δεσμεύονται να δημιουργήσουν θετικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αυτές οι ομάδες λειτουργούν με βασική αρχή την εξισορρόπηση των οικονομικών δραστηριοτήτων με την κοινωνική ευθύνη.  Ωστόσο, μέσα σε αυτό το οικοσύστημα, μια μικρή αλλά σημαντική μειοψηφία επιδίδεται σε ανήθικες πρακτικές, αμαυρώνοντας τη φήμη ολόκληρου του κλάδου.

Δυστυχώς με μεγάλη μας λύπη σας γνωστοποιούμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν έρθει ξανά μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα ηρεμίας στην προσοχή μας μερικά θλιβερά γεγονότα που γίνεται καταστρατήγηση των θεσμών της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας εις βάρος πολλών αμαυρώνοντας το όνομα που προσπαθούμε να φτιάξουμε στην κοινωνία.

Ήδη και στις 2 περιπτώσεις έχει επιληφθεί τόσο η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και αρμοδίως εκ της θέσεως μας σαν θεσμικοί φορείς και εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας έχουμε ενημερώσει το αρμόδιο Γραφείο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και έχουμε συλλέξει αρκετά αποδεικτικά στοιχεία για την επιπλέον ενημέρωση των Αρμοδίων αρχών και καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο που έχει υποπέσει στην αντίληψη του παρόμοιο σχετικό πρόβλημα να μας ενημερώσει άμεσα για να επιληφθούν στην συνέχεια οι αρμόδιες αρχές και να προλάβουμε τυχόν κακή χρήση όσων με κόπο προσπαθούμε τόσα χρόνια να καταφέρουμε.

Αποκαλύπτοντας τη Σκοτεινή Πλευρά:

Ενώ η πλειονότητα των ομάδων κοινωνικής οικονομίας προσπαθεί να έχει πραγματικό αντίκτυπο μέσω νομικών και ηθικών μέσων, ένα λυπηρό μέρος παρεκκλίνει από αυτές τις αρχές. Αυτό το άρθρο καταδικάζει τις οντότητες που εκμεταλλεύονται τη θέση τους για προσωπικά οφέλη, εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες που υπονομεύουν τους ευγενείς στόχους της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Παράνομη απόκτηση πλούτου:

Ορισμένες αδίστακτες ομάδες στη σφαίρα της κοινωνικής οικονομίας καταφεύγουν στην εξαπάτηση στις εμπορικές συναλλαγές για να συγκεντρώσουν πλούτο παράνομα. Αυτό περιλαμβάνει δόλιες πρακτικές όπως η υπεξαίρεση, η φοροδιαφυγή και η παραπλανητική λογιστική, που εκτρέπουν τους πόρους από τον προορισμό τους. Τέτοιες ενέργειες όχι μόνο διακυβεύουν την ακεραιότητα αυτών των οργανισμών αλλά προδίδουν επίσης την εμπιστοσύνη των δωρητών και των χορηγών που συνεισφέρουν καλή τη πίστη.

Κατάχρηση δωρεών και χορηγιών:

Μια άλλη ανησυχητική πτυχή είναι η κατάχρηση κεφαλαίων που αποκτώνται μέσω δωρεών και χορηγιών. Ενώ η πλειονότητα των οντοτήτων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας κατανέμει υπεύθυνα αυτούς τους πόρους για να υποστηρίξει τις κοινωνικές τους αποστολές, μια μειοψηφία εκτρέπει αυτά τα κεφάλαια για προσωπικό όφελος ή ακόμα και για παράνομες δραστηριότητες. Αυτή η προδοσία εμπιστοσύνης όχι μόνο βλάπτει τους άμεσους ωφελούμενους της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας αλλά και σκιάζει ολόκληρο τον κλάδο.

Ο αντίκτυπος στις νόμιμες ομάδες κοινωνικής οικονομίας:

Οι ενέργειες αυτής της μικρής, αλλά επιζήμιας μειοψηφίας, ρίχνουν ένα βαρίδι σε ολόκληρο το οικοσύστημα της κοινωνικής οικονομίας. Οι νόμιμες ομάδες αντιμετωπίζουν την πρόκληση να ξεπεράσουν τον σκεπτικισμό και να ξαναχτίσουν την εμπιστοσύνη μεταξύ των ενδιαφερομένων που ενδέχεται να αμφισβητήσουν την ακεραιότητα ολόκληρης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Αυτή η άδικη κηλίδα στον τομέα απειλεί να εμποδίσει την ικανότητά του να εκπληρώσει τον ζωτικό του ρόλο στην προώθηση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευημερίας.

Αντιμετώπιση του ζητήματος:

Για να διασωθεί η φήμη της κοινωνικής οικονομίας, είναι επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπιστεί το ζήτημα κατά μέτωπο. Οι οργανώσεις εντός της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας πρέπει να ενισχύσουν τους μηχανισμούς εσωτερικής διακυβέρνησής τους, προωθώντας τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Επιπλέον, οι ρυθμιστικοί φορείς και οι εποπτικές υπηρεσίες θα πρέπει να ενισχύσουν την επαγρύπνησή τους για τον εντοπισμό και την τιμωρία όσων εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες.

Επιπλέον, η ίδια η κοινότητα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας πρέπει να ενωθεί ενάντια σε αυτές τις ανήθικες πρακτικές. Η συνεργασία και οι κοινές αξίες θα πρέπει να ενισχυθούν και θα πρέπει να δημιουργηθούν μηχανισμοί αναφοράς και αντιμετώπισης παραπτωμάτων. Καταδικάζοντας και εξοστρακίζοντας συλλογικά όσους εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες, η πλειονότητα των οντοτήτων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας μπορούν να προστατεύσουν την κοινή τους αποστολή και να προωθήσουν έναν πιο ανθεκτικό και ηθικό τομέα.

Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία είναι μια ισχυρή δύναμη για θετικές αλλαγές, αλλά οι δυνατότητές της διακυβεύονται από τις ενέργειες μιας μικρής μειοψηφίας. Είναι ζωτικής σημασίας να αναγνωρίσουμε και να καταδικάσουμε τις παράνομες πρακτικές εντός της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας  για την προστασία της ακεραιότητας του κλάδου και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης του κοινού. Αναλαμβάνοντας συλλογική δράση και ενισχύοντας τις ηθικές αρχές, η κοινωνική οικονομία μπορεί να συνεχίσει να ευδοκιμεί ως φάρος θετικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων.